• All Shows
 • 11th Shree Swaminarayan Satsang Shibir | Manavadar | 2020
 • Ajaybhai Bhatt || Shreemad Bhagvat Saptah Gyanyagna || Jamnagar Gujarat
 • Bhajan Satsang||Devi Nidhi Neha Saraswatji||Mumbai
 • Ekvish Mahapuran Gyanyagn || Shree Rajubapu || Ahmedabad
 • Kartavya Videos
 • Pradipji Mishra || Shree Shivmahapuran Katha || Karmala || Maharashtra
 • Shree Khodaldham Navratri Mahotsav||Alpa Patel,Sweta Patel,Asha Kareliya,Lalu Malaviya||Surat
 • Shree Rajubapu || Shree ShivMahapuran Katha || Borivali, Mumbai
 • Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara || Amreli
 • Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Bhavda, Ahmedabad
 • શ્રીમદ્દ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાનયજ્ઞ || Shreeman Chandragovind das || Haridwar

LIVE || Shiv Katha || Pu.Rajubapu || Chotila, Gujarat || Day 08

ShivKatha #Rajubapu #RajubapuOfficial #Shiv #Chotila #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha-189 || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Shri Nilkanth Charitra Katha || Gyansagardasji Swami || Sardhar, Rajkot || Day-10

NilkanthCharitra #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Katha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Katha || Pu.Rajubapu || Chotila, Gujarat || Day 07

ShivKatha #Rajubapu #RajubapuOfficial #Shiv #Chotila #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha-188 || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Shiv Katha || Pu.Rajubapu || Chotila, Gujarat || Day 06

ShivKatha #Rajubapu #RajubapuOfficial #Shiv #Chotila #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shri Nilkanth Charitra Katha || Gyansagardasji Swami || Sardhar, Rajkot

NilkanthCharitra #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Katha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ghar Sabha-187 || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shri Nilkanth Charitra Katha || Gyansagardasji Swami || Sardhar, Rajkot

NilkanthCharitra #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Katha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Shiv Katha || Pu.Rajubapu || Chotila, Gujarat || Day 05

ShivKatha #Rajubapu #RajubapuOfficial #Shiv #Chotila #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha-186 || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Shri Nilkanth Charitra Katha || Gyansagardasji Swami || Sardhar, Rajkot

NilkanthCharitra #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Katha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Katha || Pu.Rajubapu || Chotila, Gujarat || Day 04

ShivKatha #Rajubapu #RajubapuOfficial #Shiv #Chotila #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Shri Nilkanth Charitra Katha || Gyansagardasji Swami || Sardhar, Rajkot

NilkanthCharitra #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Katha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Shiv Katha || Pu.Rajubapu || Chotila, Gujarat || Day 03

ShivKatha #Rajubapu #RajubapuOfficial #Shiv #Chotila #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Shri Nilkanth Charitra Katha || Gyansagardasji Swami || Sardhar, Rajkot

NilkanthCharitra #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Katha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Katha || Pu.Rajubapu || Chotila, Gujarat || Day 02

ShivKatha #Rajubapu #RajubapuOfficial #Shiv #Chotila #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shiv Katha || Pu.Rajubapu || Chotila, Gujarat || Day 01

ShivKatha #Rajubapu #RajubapuOfficial #Shiv #Chotila #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri Nilkanth Charitra Katha || Gyansagardasji Swami || Sardhar, Rajkot

NilkanthCharitra #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Katha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri Nilkanth Charitra Katha || Gyansagardasji Swami || Sardhar, Rajkot || Day 03

NilkanthCharitra #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Katha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Shri Nilkanth Charitra Katha || Gyansagardasji Swami || Sardhar, Rajkot || Day 02

NilkanthCharitra #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Katha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Shri Nilkanth Charitra Katha || Gyansagardasji Swami || Sardhar, Rajkot || Day 01

NilkanthCharitra #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Katha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shri Nilkantha Charitra Katha || Gyansagardasji Swami || Sardhar, Rajkot || Day 01

NilkanthCharitra #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Katha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Vekariya,Junagadh

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || RajendraGiri Goswami || Bhavnagar || Day 07

BhagvatKatha #RajendragiriGoswami #Krishna #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || RajendraGiri Goswami || Bhavnagar || Day 06

BhagvatKatha #RajendragiriGoswami #Krishna #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || RajendraGiri Goswami || Bhavnagar || Day 05

BhagvatKatha #RajendragiriGoswami #Krishna #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || RajendraGiri Goswami || Bhavnagar || Day 04

BhagvatKatha #RajendragiriGoswami #Krishna #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVEW || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || RajendraGiri Goswami || Bhavnagar || Day 03

BhagvatKatha #RajendragiriGoswami #Krishna #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || RajendraGiri Goswami || Bhavnagar || Day 02

BhagvatKatha #RajendragiriGoswami #Krishna #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || RajendraGiri Goswami || Bhavnagar || Day 01

BhagvatKatha #RajendragiriGoswami #Krishna #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri GaneshPuran Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 09

GaneshPuranKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE ##LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shiv Katha || Pu.Rajubapu || Gorva, Vadodara || Day 07

ShivKatha #Rajubapu #Shiva #Ganpati #Vadodara #KartavyaTv #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE ##LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shri GaneshPuran Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 08

GaneshPuranKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shiv Katha || Pu.Rajubapu || Gorva, Vadodara || Day 06

ShivKatha #Rajubapu #Shiva #Ganpati #Vadodara #KartavyaTv #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE ##LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shri GaneshPuran Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 07

GaneshPuranKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shiv Katha || Pu.Rajubapu || Gorva, Vadodara || Day 05

ShivKatha #Rajubapu #Shiva #Ganpati #Vadodara #KartavyaTv #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri GaneshPuran Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 06 || Part-2

GaneshPuranKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shri GaneshPuran Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 06 || Part-1

GaneshPuranKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE ##LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shri GaneshPuran Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 06

GaneshPuranKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri GaneshPuran Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 05

GaneshPuranKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Shri GaneshPuran Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 05

GaneshPuranKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri GaneshPuran Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 04

GaneshPuranKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri GaneshPuran Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 03

GaneshPuranKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri GaneshPuran Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day-02

GaneshPuranKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri GaneshPuran Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day-01

GaneshPuranKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Swaminarayan Satsang Shibir || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Day 06 || Session-2

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SwaminarayanSatsangShibir #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Swaminarayan Satsang Shibir || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Day 07 || Session-2

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SwaminarayanSatsangShibir #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Swaminarayan Satsang Shibir || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Day 07 || Session-1

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SwaminarayanSatsangShibir #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Vyakhyanmala || Pu.YogeshwarSwami || Sardhar,Rajkot

YogeshwarSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Swaminarayan Satsang Shibir || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Day 06 || Session-2

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SwaminarayanSatsangShibir #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Swaminarayan Satsang Shibir || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Day 06 || Session-1

#Swaminarayan #NityaswarupSwami #SwaminarayanSatsangShibir #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App : https://apps.apple.com/in/app/kartavya-tv/id1471767029 ❋ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ ❋ Twitter : https://twitter.com/kartavyatv ❋ Instagram: http://bit.ly/2W0czfO ❋ Telegram Channel: http://bit.ly/2PGOTvt ❋ Youtube Channel: http://bit.ly/2P3c5ni ☎ for more Ph. 99000 17000 *******************************************************************

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Swaminarayan Satsang Shibir || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Day 05 || Session-2

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SwaminarayanSatsangShibir #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Swaminarayan Satsang Shibir || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Day 05 || Session-1

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SwaminarayanSatsangShibir #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE|| Kirtan-Bhakti Sandhya|| Swaminarayan Satsang Shibir || Pu.Nityaswarupdasji Swami |

Kirtan #Bhakti #Swaminarayan #NityaswarupSwami #SwaminarayanSatsangShibir #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Swaminarayan Satsang Shibir || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Day 04 || Session-2

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SwaminarayanSatsangShibir #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Swaminarayan Satsang Shibir || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Day 04 || Session-1

#Swaminarayan #NityaswarupSwami #SwaminarayanSatsangShibir #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App : https://apps.apple.com/in/app/kartavya-tv/id1471767029 ❋ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ ❋ Twitter : https://twitter.com/kartavyatv ❋ Instagram: http://bit.ly/2W0czfO ❋ Telegram Channel: http://bit.ly/2PGOTvt ❋ Youtube Channel: http://bit.ly/2P3c5ni ☎ for more Ph. 99000 17000 *******************************************************************

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Swaminarayan Satsang Shibir || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Day 03 || Session-2

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SwaminarayanSatsangShibir #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Swaminarayan Satsang Shibir || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Day 03 || Session-1

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SwaminarayanSatsangShibir #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Swaminarayan Satsang Shibir || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Day 02 || Session-2

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SwaminarayanSatsangShibir #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Swaminarayan Satsang Shibir || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Day 01

#Swaminarayan #NityaswarupSwami #SwaminarayanSatsangShibir #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App : https://apps.apple.com/in/app/kartavya-tv/id1471767029 ❋ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ ❋ Twitter : https://twitter.com/kartavyatv ❋ Instagram: http://bit.ly/2W0czfO ❋ Telegram Channel: http://bit.ly/2PGOTvt ❋ Youtube Channel: http://bit.ly/2P3c5ni ☎ for more Ph. 99000 17000 *******************************************************************

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Swaminarayan Satsang Shibir || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Day 02 || Session-1

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SwaminarayanSatsangShibir #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Swaminarayan Satsang Shibir || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Day 01 || Session-1

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SwaminarayanSatsangShibir #Satsang #LIVE #KartvyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Shri Shiv Mahapuran Gnanyagna || RajendraGiri Goswami || Bhavnagar || Day 07

Shivkatha #RajendragiriGoswami #Shiva #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Shrimad Bhagvat Katha || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 07

BhagvatKatha #RajendraprasadBhatt #Krishna #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Janmashtami Utsav || Aksharmuni Swami || Mumbai

QuestionAnswerWithSanto #પ્રશ્નચર્ચાસંતોસાથે #AksharmuniSwami #BhujMandir #SatsangBhavanMumbai ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 06

BhagvatKatha #RajendraprasadBhatt #Krishna #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri Shiv Mahapuran Gnanyagna || RajendraGiri Goswami || Bhavnagar || Day 06

Shivkatha #RajendragiriGoswami #Shiva #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 05

BhagvatKatha #RajendraprasadBhatt #Krishna #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri Shiv Mahapuran Gnanyagna || RajendraGiri Goswami || Bhavnagar || Day 05

Shivkatha #RajendragiriGoswami #Shiva #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Shrimad Bhagvat Katha || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 04

BhagvatKatha #RajendraprasadBhatt #Krishna #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri Shiv Mahapuran Gnanyagna || RajendraGiri Goswami || Bhavnagar || Day 04

Shivkatha #RajendragiriGoswami #Shiva #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 03

BhagvatKatha #RajendraprasadBhatt #Krishna #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri Shiv Mahapuran Gnanyagna || RajendraGiri Goswami || Bhavnagar || Day 03

Shivkatha #RajendragiriGoswami #Shiva #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 02

BhagvatKatha #RajendraprasadBhatt #Krishna #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri Shiv Mahapuran Gnanyagna || RajendraGiri Goswami || Bhavnagar || Day 02

Shivkatha #RajendragiriGoswami #Shiva #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Shri Shiv Mahapuran Gnanyagna || RajendraGiri Goswami || Bhavnagar || Day 01

Shivkatha #RajendragiriGoswami #Shiva #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 01

BhagvatKatha #RajendraprasadBhatt #Krishna #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 01

BhagvatKatha #RajendraprasadBhatt #Krishna #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

श्रीराम के भक्तो को समर्पित | जमाना देखेगा देखता ही रहेगा | New Ram Mandir Song 2020 || Bhoomi Pujan

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Shree Ram Charit Manas Parayan || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 09

RamCharitManasParayan #RajendraprasadBhatt #Ram #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shree Ram Charit Manas Parayan || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 08

RamCharitManasParayan #RajendraprasadBhatt #Ram #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shree Ram Charit Manas Parayan || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 07

RamCharitManasParayan #RajendraprasadBhatt #Ram #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shree Ram Charit Manas Parayan || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 06

RamCharitManasParayan #RajendraprasadBhatt #Ram #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shree Ram Charit Manas Parayan || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 05

RamCharitManasParayan #RajendraprasadBhatt #Ram #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shree Ram Charit Manas Parayan || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 04

RamCharitManasParayan #RajendraprasadBhatt #Ram #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shree Ram Charit Manas Parayan || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 03

RamCharitManasParayan #RajendraprasadBhatt #Ram #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shree Ram Charit Manas Parayan || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 02

RamCharitManasParayan #RajendraprasadBhatt #Ram #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shree Ram Charit Manas Parayan || Rajendraprasad Bhatt || Bhavnagar || Day 01

RamCharitManasParayan #RajendraprasadBhatt #Ram #Bhavnagar #LiveTV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu.Rajubapu || Nikol, Ahmedabad || Day 09

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #Live #TV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu.Rajubapu || Nikol, Ahmedabad || Day 08

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #Live #TV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu.Rajubapu || Nikol, Ahmedabad || Day 07

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #Live #TV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu.Rajubapu || Nikol, Ahmedabad || Day 06

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #Live #TV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu.Rajubapu || Nikol, Ahmedabad || Day 05

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #Live #TV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu.Rajubapu || Nikol, Ahmedabad || Day 04

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #Live #TV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu.Rajubapu || Nikol, Ahmedabad || Day 03

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #Live #TV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu.Rajubapu || Nikol, Ahmedabad || Day 02

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #Live #TV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu.Rajubapu || Nikol, Ahmedabad || Day 01

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #Live #TV #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || કોરોના વાયરસની હકીકત,જાગૃતિ અને કાળજી || Corona

StaySafeStayHome #KanjiBhalala #DrSameerGami #StopCorona #Live #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Shiv Mahapuran Katha-Guru Purnima Mahotsav || Pu.Rajubapu || Sevasi, Vadodara || Day 09

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Vadodara #KartavyaTv #Live #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Guru Purnima Mahotsav || Vadtal, Gujarat

GuruPurnima #Mahotsav #Vadtal #Swaminarayan #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan ##Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || Sant Vallabhdasjiswami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Santvallabhdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Sant Vallabhdasjiswami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Santvallabhdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || Sant Vallabhdasjiswami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Santvallabhdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Sant Vallabhdasjiswami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Santvallabhdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Sant vallabhdasjiswami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Santvallabhdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Shrimad Bhagvat Katha || Pu.Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree || Day 07

BhagvatKatha #KunjeshkumarMahodayShree #Krishna #Dlive #Katha #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu.Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree || Day 06

BhagvatKatha #KunjeshkumarMahodayShree #Krishna #Dlive #Katha #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D_LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree || Day 06

BhagvatKatha #KunjeshkumarMahodayShree #Krishna #Dlive #Katha #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D_LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree || Day 05

BhagvatKatha #KunjeshkumarMahodayShree #Krishna #Dlive #Katha #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

DLIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree

BhagvatKatha #KunjeshkumarMahodayShree #Krishna #Dlive #Katha #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

DLIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree

BhagvatKatha #KunjeshkumarMahodayShree #Krishna #Dlive #Katha #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree

BhagvatKatha #KunjeshkumarMahodayShree #Krishna #Dlive #Katha #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree

BhagvatKatha #KunjeshkumarMahodayShree #Krishna #Dlive #Katha #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

DLIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Rameshwarbapu Hariyani

BhagvatKatha #RameshwarbapuHariyani #Kalol #DLive #TV #Kartavyatv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Rameshwarbapu Hariyani

BhagvatKatha #RameshwarbapuHariyani #Kalol #DLive #TV #Kartavyatv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Rameshwarbapu Hariyani

BhagvatKatha #RameshwarbapuHariyani #Kalol #DLive #TV #Kartavyatv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Rameshwarbapu Hariyani

BhagvatKatha #RameshwarbapuHariyani #Kalol #DLive #TV #Kartavyatv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-Live || Shrimad Bhagvat Katha || Rameshwarbapu Hariyani

BhagvatKatha #RameshwarbapuHariyani #Kalol #DLive #TV #Kartavyatv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu.Yadunathji MahodayShri

BhagvatKatha #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #DLive #TV #Kartavyatv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu.Yadunathji MahodayShri

BhagvatKatha #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #DLive #TV #Kartavyatv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu.Yadunathji MahodayShri

BhagvatKatha #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #DLive #TV #Kartavyatv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Day 10

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiv #Ahmedabad #KartavyaTv #Live #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Day 10

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiv #Ahmedabad #KartavyaTv #Live #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Day 9

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiv #Ahmedabad #KartavyaTv #Live #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Day 8

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiv #Ahmedabad #KartavyaTv #Live #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Day 7

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiv #Ahmedabad #KartavyaTv #Live #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

BhagvatKatha #Jigneshdada #RadheRadhe #TV #KartavyaTV #Dlive #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Day 7

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiv #Ahmedabad #KartavyaTv #Live #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

D-Live || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

BhagvatKatha #Jigneshdada #RadheRadhe #TV #KartavyaTV #Dlive #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Day 6

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiv #Ahmedabad #KartavyaTv #Live #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Day 5

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiv #Ahmedabad #KartavyaTv #Live #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

D-Live || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

BhagvatKatha #Jigneshdada #RadheRadhe #TV #KartavyaTV #Dlive #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Day 5

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiv #Ahmedabad #KartavyaTv #Live #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

D-Live || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

BhagvatKatha #Jigneshdada #RadheRadhe #TV #KartavyaTV #Dlive #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Day 4

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiv #Ahmedabad #KartavyaTv #Live #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Day 3

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiv #Ahmedabad #KartavyaTv #Live #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-Live || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

BhagvatKatha #Jigneshdada #RadheRadhe #TV #KartavyaTV #Dlive #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

D-Live || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

BhagvatKatha #Jigneshdada #RadheRadhe #TV #KartavyaTV #Dlive #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Day 1

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiv #Ahmedabad #KartavyaTv #Live #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Day 2

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiv #Ahmedabad #KartavyaTv #Live #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

BhagvatKatha #Jigneshdada #RadheRadhe #TV #KartavyaTV #Dlive #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Vachanamrut || Pu. Dwarkeshlalji Maharaj

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Vachanamrut || Pu. Dwarkeshlalji Maharaj

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Vachanamrut || Pu. Dwarkeshlalji Maharaj

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Vachanamrut || Pu. Dwarkeshlalji Maharaj

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Vachanamrut || Pu. Dwarkeshlalji Maharaj

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

lLIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Shrimad Bhagvat Vachanamrut || Pu. Dwarkeshlalji Maharaj

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Vachanamrut || Pu. Dwarkeshlalji Maharaj

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Vachanamrut || Pu. Dwarkeshlalji Maharaj

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Shrimad Bhagvat Vachanamrut || Pu. Dwarkeshlalji Maharajshree

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Shrimad Bhagvat Saptah Gyanyagna || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Vachanamrut || Pu. Dwarkeshlalji Maharajshree

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Saptah Gyanyagna || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Vachanamrut || Pu. Dwarkeshlalji Maharajshree

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Saptah Gyanyagna || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Vachanamrut || Pu. Dwarkeshlalji Maharajshree

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Saptah Gyanyagna || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Vachanamrut || Pu. Dwarkeshlalji Maharajshree

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Saptah Gyanyagna || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Vachanamrut || Pu. Dwarkeshlalji Maharajshree

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Saptah Gyanyagna || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Vachanamrut || Pu. Dwarkeshlalji Maharajshree

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Saptah Gyanyagna || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Saptah Gyanyagna || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Saptah Gyanyagna || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Saptah Gyanyagna || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Kankariya Carnival-2019 || Kinjal Dave

KinjalDave #KankariyaCarnival #KartavyaTV #Dlive #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Saptah Gyanyagna || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Alpa Patel, Rajbha Gadhvi

LokDayro #AlpaPatel #RajbhaGadhvi #KartavyaTV #Dlive #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Saptah Gyanyagna || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami || Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Mayabhai Ahir,Kirtidan Gadhvi

Dayro #Mayabhaiahir #KirtidanGadhvi #KartavyaTV #DLive #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Saptah Gyanyagna || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe)

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Live || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami ||Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Live || Nitya Prath katha || Brahmaswarupdasji swami ||Vadtal,Gujarat

Live #Vadtal #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupdasjiswami #Satsang #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Lok Sahitya Dayro || Bhikhudan Gadhvi

Lokdayro #BhikhudanGadhvi #Dayro #Kartavyatv #Dlive #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Geeta Rabari

Lokdayro #GeetaRabari #Dayro #Kartavyatv #Dlive #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- …

D-LIVE || Hasya Dayro || Sairam Dave

HasyaDayro #SairamDave #Kartavyatv #Dlive #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- …

D-LIVE || Hasya Dayro || Jitubhai Dwarkawala

Dayro #JitubhaiDwarkawala #Kartavyatv #Dlive #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Mayabhai Ahir

Dayro #MayabhaiAhir #Kartavyatv #Dlive #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- …

D-Live ||Bhavya Lok Dayro || Mansuk Vasoya,Alpa Patel

Dayro #AlpaPatel #mansukhVasoya#Bhajan Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Rajbha Gadhvi

LokDayro #RajbhaGadhvi Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- …

LIVE || Shri Bhavya Devi Bhagvat Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 09

DeviBhagvatKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Shri Bhavya Devi Bhagvat Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 08

DeviBhagvatKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Shri Bhavya Devi Bhagvat Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 07

DeviBhagvatKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Shri Bhavya Devi Bhagvat Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 06

DeviBhagvatKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Shri Bhavya Devi Bhagvat Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 05

DeviBhagvatKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Shri Bhavya Devi Bhagvat Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 04

DeviBhagvatKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Shri Bhavya Devi Bhagvat Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 03

DeviBhagvatKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Shri Bhavya Devi Bhagvat Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar || Day 02

DeviBhagvatKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

D-LIVE || Shri Bhavya Devi Bhagvat Katha || Balvidushi Ratanben || Surendranagar

DeviBhagvatKatha #Ratanben #Suredranagar #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #Kartavyatv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Dikria Parmatmano Prasad Che || Rajubapu

Dikaria_Parmatmano_Prasad_Che #Rajubapu Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- …

LIVE || Ramdevpir Aakhyan || Surat,Gujarat

Ramapir #Aakhyan #Ramdevbhakti #Surat #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Ramapir Aakhyan || Surat,Gujarat

Ramapir #Aakhyan #Ramdevbhakti #Surat #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ …

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 7

RadhekrushnaShastriji #Ramdevbhakti #ManasKatha #Surat #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 6

RadhekrushnaShastriji #Ramdevbhakti #ManasKatha #Surat #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 6 || Session 2

RadhekrushnaShastriji #Ramdevbhakti #ManasKatha #Surat #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 6 || Session 1

RadhekrushnaShastriji #Ramdevbhakti #ManasKatha #Surat #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 5 || Session 2

RadhekrushnaShastriji #Ramdevbhakti #ManasKatha #Surat #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 5 || Session 1

RadhekrushnaShastriji #Ramdevbhakti #ManasKatha #Surat #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 4|| Session 1

RadhekrushnaShastriji #Ramdevbhakti #ManasKatha #Surat #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 4 || Session 2

RadhekrushnaShastriji #Ramdevbhakti #ManasKatha #Surat #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Bhavya Lok Dayro || Pinal Patel,Nikunj Vekariya || Surat

Dayro #PinaPatel #NikunjVekariya #Dayro #Lakshyatv #Live #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube …

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 3 || Session 1

RadhekrushnaShastriji #Ramdevbhakti #ManasKatha #Surat #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 2 || Session 2

RadhekrushnaShastriji #Ramdevbhakti #ManasKatha #Surat #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 2 || Session 1

RadhekrushnaShastriji #Ramdevbhakti #ManasKatha #Surat #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || MahaShivratri Mahotsav || Ransiki,Rajkot

MahaShivratri #SamiNirdoshanandji #TimbiHospital #Ransiki #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 1 || Session 2

RadhekrushnaShastriji #Ramdevbhakti #ManasKatha #Surat #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 1 || Session 1

RadhekrushnaShastriji #Ramdevbhakti #ManasKatha #Surat #Live #TV #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Mahuva, Bhavnagar

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Kartvya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

દિકરીની ખુમારી || Rajbha Gadhavi

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

સરદાર પટેલની બે વાત મને અતિ ગમે || Brijrajdan Gadhavi

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || 4th Samuh Lagnotsav || Shree Kastbhanjandev Hanumanji Mandir || Sarangpur, Gujarat

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

D-LIVE || 18th Snehmilan Samaroh || Thummar Parivar || Surat

SnehmilanSamaroh #Surat #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni …

LIVE || 6th Snehmilan Samaroh || Mahuva-Jesar Taluka Sardar Patel Samaj || Surat,Gujarat

Snehmilan #Surat #KartavyaTV #LIVE Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni …

DLIVE || Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 09

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Sanskrutik Karyakram || Bagsara, Amreli

SanskrutikKaryakram #Bagsara#Kartavyatv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- …

Bhajan Sandhya || Kano Kotadiya || Bagasara

BhajanSandhya #KanKotadiya #Bagasara #VachnamrutDwishatabdiMahotsav #Swaminarayan #Live #Kartavyatv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM Telegram Channel:- http://bit.ly/2PGOTvt Instagram:- http://bit.ly/2W0czfO

Gopinath Maharaje Maya Lagadi Re…|| Jemish Bhagat || Bagasara

Gopinath_Maharaje_Maya_Lagadi_Re #JemishBhagat Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- …

LIVE || Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 08 || Session-2

VachanamrutDrwishatabdiMahotsav #Bagasara #Swaminarayan #KartavyaTV #LIVE #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 08 || Session-1

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Bhajan Sandhya || Kano Kotadiya || Bagasara

BhajanSandhya #KanKotadiya #Bagasara #VachnamrutDwishatabdiMahotsav #Swaminarayan #Live #Kartavyatv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Mahabharat || Tital Song || Jemish Bhagat || Bagasara

Mahabharat #Tital_Song #Jemish_Bhagat #Kartavyatv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- …

Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 07 || Session-1

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 07 || Session-2

VachanamrutDrwishatabdiMahotsav #Bagasara #Swaminarayan #KartavyaTV #LIVE #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Hasya Darbar || Mansukhbhai Vasoya || Bagasara,Amreli

MansukhVasoya #VachanamrutDrwishatabdiMahotsav #Swaminarayan #KartavyaTV #LIVE #Katha #Bagasara Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Panchala No Ras || Jemish Bhagat || Bagasara

Panchala_No_Ras #Jemish_Bhagat #Kartavyatv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- …

LIVE || Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 06 || Session-2

VachanamrutDrwishatabdiMahotsav #Bagasara #Swaminarayan #KartavyaTV #LIVE #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Besana Ni Moj || Sanskrutik Karyakram || Bagasara

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Kirtan Sandhya Rasotsav || Jemish Bhagat || Bagasara,Amreli

#Kirtan #Sandhya #Rasotsav #JemishBhagat #VachanamrutDrwishatabdiMahotsav #Swaminarayan #KartavyaTV #LIVE #Katha#Bagasara Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM Telegram Channel:- http://bit.ly/2PGOTvt Instagram:- http://bit.ly/2W0czfO

LIVE || Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 06 || Session-1

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Kirtan Sandhya Rasotsav || Jemish Bhagat || Bagasara,Amreli

Kirtan #Sandhya #Rasotsav #JemishBhagat #VachanamrutDrwishatabdiMahotsav #Swaminarayan #KartavyaTV #LIVE #Katha#Bagasara Website:- …

Sandhya Bhajan Kirtan || Khimji Bharwad || Bagasara,Amreli

#SandhyaBhajanKirtan #KhimjiBharwad #VachanamrutDrwishatabdiMahotsav #Swaminarayan #KartavyaTV #LIVE #Katha#Bagasara Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM Telegram Channel:- http://bit.ly/2PGOTvt Instagram:- http://bit.ly/2W0czfO

Antarna Ajvala || Satsang ni mahanta || sanskrutik karyakram || Bagasara

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 05 || Session-1

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 05 || Session-2

VachanamrutDrwishatabdiMahotsav #Bagasara #Swaminarayan #KartavyaTV #LIVE #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Sandhya Bhajan Kirtan || Khimji Bharwad || Bagasara,Amreli

SandhyaBhajanKirtan #KhimjiBharwad #VachanamrutDrwishatabdiMahotsav #Swaminarayan #KartavyaTV #LIVE #Katha#Bagasara Website:- …

LIVE || Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 04 || Session-2

VachanamrutDrwishatabdiMahotsav #Bagasara #Swaminarayan #KartavyaTV #LIVE #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 04 || Session-1

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 03 || Session-2

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Divya Aashirvachan || P.P. Shree Pushpendraprasadji Maharaj || Bagsara

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM Telegram Channel:- http://bit.ly/2PGOTvt Instagram:- http://bit.ly/2W0czfO

Speech || Pu.Sad. Swami Shree Nityaswarupdasji || Bagsara

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM Telegram Channel:- http://bit.ly/2PGOTvt Instagram:- http://bit.ly/2W0czfO

LIVE || Shri Vachanamrut Dvishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 03 || Session-2

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 03 || Session-1

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Shri Vachanamrut Dvishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 03 || Session-1

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Sanskrutik Karyakram || Bagsara, Amreli

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM Telegram Channel:- http://bit.ly/2PGOTvt Instagram:- http://bit.ly/2W0czfO

Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 02 || Session-2

#VachanamrutDvishatabdiMahotsav #Bagasara #VivekswarupdasjiSwami #Live #Kartavya #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM Telegram Channel:- http://bit.ly/2PGOTvt Instagram:- http://bit.ly/2W0czfO

Shri Vachanamrut Dvishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 02 || Session-2

#VachanamrutDvishatabdiMahotsav #Bagasara #VivekswarupdasjiSwami #Live #Kartavya #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM Telegram Channel:- http://bit.ly/2PGOTvt Instagram:- http://bit.ly/2W0czfO

Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 02 || Session-1

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM Telegram Channel:- http://bit.ly/2PGOTvt Instagram:- http://bit.ly/2W0czfO

Shri Vachanamrut Dvishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 02 || Session-1

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM Telegram Channel:- http://bit.ly/2PGOTvt Instagram:- http://bit.ly/2W0czfO

Shri Vachanamrut Drwishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 01

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM Telegram Channel:- http://bit.ly/2PGOTvt Instagram:- http://bit.ly/2W0czfO

LIVE || Sanskrutik karyakram || Bagsara, Amreli

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Divya Aashirvachan || P.P. Shree Pushpendraprasadji Maharaj || Bagsara

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Speech || Pu.Sad. Swami Shree Nityaswarupdasji || Bagsara

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shri Vachanamrut Dvishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 02 || Session-1

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shri Vachanamrut Dvishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 02 || Session-2

VachanamrutDvishatabdiMahotsav #Bagasara #VivekswarupdasjiSwami #Live #Kartavya #LiveTV #KartavyaTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri Vachanamrut Dvishatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 02

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Sitapur, Ahmedabad || Day 07

ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shri Vachanamrut Dvisatabdi Mahotsav || Bagasara, Amreli || Day 01

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Sitapur, Ahmedabad || Day 07

ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Sitapur, Ahmedabad || Day 06

ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Sitapur, Ahmedabad || Day 05

ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Sitapur, Ahmedabad || Day 04

ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Sitapur, Ahmedabad || Day 03

ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Sitapur, Ahmedabad || Day 02

ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Panetar-SamuhLagna || P.P.Savani, Kiran Gems || Surat

Panetar #SamuhLagna #PPSavaniGroup #KiranGems #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Sitapur, Ahmedabad || Day 01

ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Panetar || P.P.Savani,Kiran Gems || Surat

Panetar #PPSavaniGroup #KiranGems #SamuhLagna #Surat #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Shri Chandresh Maharaj || Dudhai- Kutch || Day 07

ShrimadBhagvatKatha #ChandreshMaharaj #Dudhai #Anjar #Kachchh #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Live || Shrimad Bhagvat Katha || Shri Chandresh Maharaj || Dudhai- Kutch || Day 06

ShrimadBhagvatKatha #ChandreshMaharaj #Dudhai #Anjar #Kachchh #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Live || Shrimad Bhagvat Katha || Shri Chandresh Maharaj || Dudhai- Kutch || Day 05

ShrimadBhagvatKatha #ChandreshMaharaj #Dudhai #Anjar #Kachchh #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Maheshbhai bhatt speech || Shreemad bhagvat katha || Dudhai

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Shri Chandresh Maharaj || Dudhai- Kutch || Day 04

ShrimadBhagvatKatha #ChandreshMaharaj #Dudhai #Anjar #Kachchh #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Shri Chandresh Maharaj || Dudhai- Kutch || Day 03

ShrimadBhagvatKatha #ChandreshMaharaj #Dudhai #Anjar #Kachchh #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Shri Chandresh Maharaj || Dudhai- Kutchh || Day 2

ShrimadBhagvatKatha #ChandreshMaharaj #Dudhai #Bhuj #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Jigneshdada || Radhe Radhe || Mansukhram Mastar no Prasang

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Shrimad Bhagvat Katha || Shri Chandresh Maharaj || Dudhai- Kutchh || Day 1

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Bhavya Lok Dayro || Surat,Gujarat

JitudanGadhvi #VivekSanchla #BharatdanGadhvi #TejdanGadhvi #ChandubhaiBudhiya #PriyankaPatel #HareshdanGadhvi #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV …

LIVE || ShrimadDeviBhagvatKatha || Shri MadhusudanDasji || Gandhinagar || Day 9

ShrimadDeviBhagvatKatha #Madhusudandsasji #Ramdham #Vavol #Ananddham #Gandhinagar #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- …

LIVE || ShrimadDeviBhagvatKatha || Shri MadhusudanDasji || Gandhinagar || Day 8

ShrimadDeviBhagvatKatha #Madhusudandsasji #Ramdham #Vavol #Ananddham #Gandhinagar #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- …

Live || ShrimadDeviBhagvatKatha || Shri MadhusudanDasji || Gandhinagar || Day 7

ShrimadDeviBhagvatKatha #Madhusudandsasji #Ramdham #Vavol #Ananddham #Gandhinagar #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- …

LIVE || ShrimadDeviBhagvatKatha || Shri MadhusudanDasji || Gandhinagar || Day 6

ShrimadDeviBhagvatKatha #Madhusudandsasji #Ramdham #Vavol #Ananddham #Gandhinagar #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- …

LIVE || ShrimadDeviBhagvatKatha || Shri MadhusudanDasji || Gandhinagar || Day 5

ShrimadDeviBhagvatKatha #Madhusudandsasji #Ramdham #Vavol #Ananddham #Gandhinagar #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- …

Live || ShrimadDeviBhagvatKatha || Shri MadhusudanDasji || Gandhinagar || Day 4

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || ShrimadDeviBhagvatKatha || Shri MadhusudanDasji || Gandhinagar || Day3

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || ShrimadDeviBhagvatKatha || Shri MadhusudanDasji || Gandhinagar || Day2

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || ShrimadDeviBhagvatKatha || Shri MadhusudanDasji || Gandhinagar

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Pradipji Mishra || Beti ki Bidai ka karun Prasang

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar || Part-13

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar || Day 07 || 1st Session

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar || Day 06 || 1st Session

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar || Day 06 || 2nd Session

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar || Day 05 || 2nd Session

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar || Day 05 || 1st Session

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar || Part-08

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar || Day 04 || 2nd Session

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar ||Part-07

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar || Day 04 || 1st Session

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

દીકરી એટલે બાપનો ધબકાર || Pu.Bhaveshbhai Pandya || Porbandar || Gujarat || 2019

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar, Gujarat || Part-05

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar || Day 03 || 2nd Session

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar, Gujarat || Day 03

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar, Gujarat || Day 02

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Bhavda, Ahmedabad || Day 07

ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Bhavda #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar, Gujarat || Day 02

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar, Gujarat || Day 01 || Part 01

ShrimadBhagvatKatha #BhaveshbhaiPandya #Mukhyajidada #Porbandar #Gujarat #TV #KartavyaTV #Live #D-Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Bhavda, Ahmedabad || Day 06

ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Bhavda #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Bhaveshbhai Pandya || Porbandar, Gujarat || Day 01

ShrimadBhagvatKatha #BhaveshbhaiPandya #Mukhyajidada #Porbandar #Gujarat #TV #KartavyaTV #Live #D-Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ …

Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Bhavda, Ahmedabad || Day 03

#ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Bhavda #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Daily #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM Telegram Channel:- http://bit.ly/2PGOTvt Instagram:- http://bit.ly/2W0czfO

Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Bhavda, Ahmedabad || Day 04

#ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Bhavda #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM Telegram Channel:- http://bit.ly/2PGOTvt Instagram:- http://bit.ly/2W0czfO

Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Bhavda, Ahmedabad || Day 05

#ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Bhavda #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM Telegram Channel:- http://bit.ly/2PGOTvt Instagram:- http://bit.ly/2W0czfO

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Bhavda, Ahmedabad || Day 05

ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Bhavda #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Bhavda, Ahmedabad || Day 04

ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Bhavda #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Ek Divsiy Satsang || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Patan

Satsang #Jigneshdada #RadheRadhe #KartavyaTV #TV Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- …

🔴 LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Bhavda, Ahmedabad || Day 03

ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Bhavda #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Daily #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Bhavda, Ahmedabad || Day 03

ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Bhavda #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Daily #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Bhavda, Ahmedabad || Day 01

#ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Bhavda #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Daily #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM Telegram Channel:- http://bit.ly/2PGOTvt Instagram:- http://bit.ly/2W0czfO

Live || shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Bhavda, Ahmedabad || Day 02

ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Bhavda #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Daily #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Live || shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Bhavda, Ahmedabad || Day 01

ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Bhavda #Ahmedabad #TV #KartavyaTV #Live #LiveTV #Daily #Katha Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- …

Ma Bap Ni Seva No Ak Karun Prasang pu.bhaveshbhai Pandayana shreemukhe

BhaveshbhaiPandaya #MaBapNiSeva #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- …

Bhagatbapu Kavikag Ni Ak Khub Saras Vat || Pu.Shree KanaiyalalBhatt Na ShreeMukhethi

KaviKag #BhagatBapuKag #KanaiyalalBhatt #Katha #KartavyaTv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube …

Ekvish Shiv Mahapuran Gyanyagn || Shree Rajubapu || Ahmedabad || Day 9

#Ekvish_Shiv_Mahapuran_Gyanyagn #Shree_Rajubapu #Ahmedabad #KartavyaTv #Live #Tv Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM Telegram Channel:- http://bit.ly/2PGOTvt Instagram:- http://bit.ly/2W0czfO