• All Shows
  • Kartavya Videos
  • Shiv Katha || Pu Rajubapu || Surat, Gujarat
  • Shreemad Bhagvat Vachnamrut || P Shree Dwarkeshlalji Mahodayshree
  • Shrimad Bhagwat Katha || Shri Sandip Maharaj || Junagadh .Gujarat

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Navratri Mahotsav-2022 || Gondal, Rajkot || Day-5

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 908 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Rameshwarbapu Hariyani || Mavdi, Rajkot || Day 06

BhagwatKatha #RameshwarbapuHariyani #Krishna #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 907 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Rajula, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Navratri Mahotsav-2022 || Gondal, Rajkot || Day-4

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Rameshwarbapu Hariyani || Mavdi, Rajkot || Day 05

BhagwatKatha #RameshwarbapuHariyani #Krishna #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 906 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Rajula, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Navratri Mahotsav-2022 || Gondal, Rajkot || Day-3

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Rameshwarbapu Hariyani || Mavdi, Rajkot || Day 04

BhagwatKatha #RameshwarbapuHariyani #Krishna #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 905 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Rajula, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Navratri Mahotsav-2022 || Gondal, Rajkot || Day-2

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Rameshwarbapu Hariyani || Mavdi, Rajkot || Day 03

BhagwatKatha #RameshwarbapuHariyani #Krishna #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 904 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Navratri Mahotsav-2022 || Gondal, Rajkot || Day-1

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Rameshwarbapu Hariyani || Mavdi, Rajkot || Day 02

BhagwatKatha #RameshwarbapuHariyani #Krishna #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 903 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ratribhakta Charitra Katha || Geetasagar Maharaj || Ranip, Ahemdabad || Day 07

GeetasagarMaharaj #RatriBhaktaCharitra #Kartavyatv #Katha #Live #TV …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Rameshwarbapu Hariyani || Mavdi, Rajkot || Day 01

BhagwatKatha #RameshwarbapuHariyani #Krishna #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ratribhakta Charitra Katha || Geetasagar Maharaj || Ranip, Ahemdabad || Day 06

GeetasagarMaharaj #RatriBhaktaCharitra #Kartavyatv #Katha #Live #TV …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 902 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Netra, Bhuj || Day 09

MaiBhaktSaritadeviji #ShriMadDeviPuranKatha #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 901 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ratribhakta Charitra Katha || Geetasagar Maharaj || Ranip, Ahemdabad || Day 05

GeetasagarMaharaj #RatriBhaktaCharitra #Kartavyatv #Katha #Live #TV …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Netra, Bhuj || Day 08

MaiBhaktSaritadeviji #ShriMadDeviPuranKatha #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 900 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ratribhakta Charitra Katha || Geetasagar Maharaj || Ranip, Ahemdabad || Day 04

GeetasagarMaharaj #RatriBhaktaCharitra #Kartavyatv #Katha #Live #TV …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Netra, Bhuj || Day 07

MaiBhaktSaritadeviji #ShriMadDeviPuranKatha #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ratribhakta Charitra Katha || Geetasagar Maharaj || Ranip, Ahemdabad || Day 03

GeetasagarMaharaj #RatriBhaktaCharitra #Kartavyatv #Katha #Live #TV …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 899 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Netra, Bhuj || Day 06

MaiBhaktSaritadeviji #ShriMadDeviPuranKatha #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

કોઈ કોઈ નું નથી રે Koi Koinu Nathi re પૂ જીગ્નેશ દાદા રાધે રાધે

jigneshdada #radheradhe #kirtan #tv #kartavya tv ******************************************************************* ❋ Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 898 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Nava Malaniyad, Morbi

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ratribhakta Charitra Katha || Geetasagar Maharaj || Ranip, Ahemdabad || Day 02

GeetasagarMaharaj #RatriBhaktaCharitra #Kartavyatv #Katha #Live #TV …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Netra, Bhuj || Day 05

MaiBhaktSaritadeviji #ShriMadDeviPuranKatha #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 897 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ratribhakta Charitra Katha || Geetasagar Maharaj || Ranip, Ahemdabad || Day 01

GeetasagarMaharaj #RatriBhaktaCharitra #Kartavyatv #Katha #Live #TV …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Netra, Bhuj || Day 04

MaiBhaktSaritadeviji #ShriMadDeviPuranKatha #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 196 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 896 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Netra, Bhuj || Day 03

MaiBhaktSaritadeviji #ShriMadDeviPuranKatha #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

Mayabhai Ahir || Ek Lukkho Shanivare Dul Thay Gayo Hasi Hasi Ne Ganda Thai Jasho

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 195 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 895 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Netra, Bhuj || Day 02

MaiBhaktSaritadeviji #ShriMadDeviPuranKatha #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 894 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 194 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Netra, Bhuj || Day 01

MaiBhaktSaritadeviji #ShriMadDeviPuranKatha #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 193 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 893 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 192 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 892 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Ankleshwar, Gujrat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 891 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Ankleshwar, Gujrat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 191 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 190 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 890 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujrat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 189 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 889 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujrat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 188 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 888 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot,

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Abhaydan Satsang Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 886 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot,

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 187 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 886 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Rajkot, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 186 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 185 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 885 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 184 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 884 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Dakor, Gujarat || Day 09

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankatha #Kartvyatv #Katha #Live #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 184 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 883 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Bhavnagar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Dakor, Gujarat || Day 08

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankatha #Kartvyatv #Katha #Live #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 184 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Dakor, Gujarat || Day 07

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankatha #Kartvyatv #Katha #Live #TV …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 882 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 183 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 881 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Manavadar, Junagadh

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Dakor, Gujarat || Day 06

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankatha #Kartvyatv #Katha #Live #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 182 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 880 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Manavadar, Junagadh

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Dakor, Gujarat || Day 05

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankatha #Kartvyatv #Katha #Live #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 879 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Manavadar, Junagadh

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 181 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Dakor, Gujarat || Day 04

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankatha #Kartvyatv #Katha #Live #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 180 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 878 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Manavadar, Junagadh

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Dakor, Gujarat || Day 03

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankatha #Kartvyatv #Katha #Live #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 179 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 877 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Manavadar, Junagadh

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Dakor, Gujarat || Day 02

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankatha #Kartvyatv #Katha #Live #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 176 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 876 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Mahuva, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Dakor, Gujarat || Day 01

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankatha #Kartvyatv #Katha #Live #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 875 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 177 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 874 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 30

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 29

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 873 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Vedlakshna Gaumahima Satsang || Shree Gopalanand Maharaj || Ahemdabad || Day 01

LIVE #VedlakshnaGaumahimaSatsang #ShreeGopalanandjiMaharaj #Katha #LIVE #kartavyatv #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 872 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Junagadh, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 28

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 871 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 27

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 870 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 870 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Ankleshwar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 26

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 25

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 869 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Ankleshwar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shreeji Swami || Hathijan, Ahmedabad || Day 07

BhagwatKatha #Shreeji Swami #Hathijan ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Gaubhaktmal Katha || Pu Gauvatsya Shree Radhakrushna Maharaj || Ahemdabad || Day 07

LIVE #Shreegaubhaktmalkatha #Shreeradhakrushnamaharaj #Katha #LIVE #kartavyatv #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 24

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 868 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shreeji Swami || Hathijan, Ahmedabad || Day 06

BhagwatKatha #Shreeji Swami #Hathijan ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Gaubhaktmal Katha || Pu Gauvatsya Shree Radhakrushna Maharaj || Ahemdabad || Day 06

LIVE #Shreegaubhaktmalkatha #Shreeradhakrushnamaharaj #Katha #LIVE #kartavyatv #TV …

LIVE || Shrimad Bhagwat Kathamrut || Pu Ashwinbhai Joshi || Vadodara, Gujarat || Day 07

BhagwatKatha #AshwinbhaiJoshi #kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 23

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 867 || Pu Nityaswarupdasji Swami ||Dindoli, Surat,

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shreeji Swami || Hathijan, Ahmedabad || Day 05

BhagwatKatha #Shreeji Swami #Hathijan ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 867 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 867 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Kathamrut || Pu Ashwinbhai Joshi || Vadodara, Gujarat || Day 06

BhagwatKatha #AshwinbhaiJoshi #kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Gaubhaktmal Katha || Pu Gauvatsya Shree Radhakrushna Maharaj || Ahemdabad || Day 05

LIVE #Shreegaubhaktmalkatha #Shreeradhakrushnamaharaj #Katha #LIVE #kartavyatv #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 22

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 866 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shreeji Swami || Hathijan, Ahmedabad || Day 04

BhagwatKatha #Shreeji Swami #Hathijan ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Gaubhaktmal Katha || Pu Gauvatsya Shree Radhakrushna Maharaj || Ahemdabad || Day 04

LIVE #Shreegaubhaktmalkatha #Shreeradhakrushnamaharaj #Katha #LIVE #kartavyatv #TV …

LIVE || Shrimad Bhagwat Kathamrut || Pu Ashwinbhai Joshi || Vadodara, Gujarat || Day 05

BhagwatKatha #AshwinbhaiJoshi #kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 21

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 865 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shreeji Swami || Hathijan, Ahmedabad || Day 03

BhagwatKatha #Shreeji Swami #Hathijan ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Gaubhaktmal Katha || Pu Gauvatsya Shree Radhakrushna Maharaj || Ahemdabad || Day 03

LIVE #Shreegaubhaktmalkatha #Shreeradhakrushnamaharaj #Katha #LIVE #kartavyatv #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Kathamrut || Pu Ashwinbhai Joshi || Vadodara, Gujarat || Day 04

BhagwatKatha #AshwinbhaiJoshi #kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 864 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 20

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Shrimad Bhagwat Kathamrut || Pu Ashwinbhai Joshi || Vadodara, Gujarat || Day 03

BhagwatKatha #AshwinbhaiJoshi #kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shreeji Swami || Hathijan, Ahmedabad || Day 02

BhagwatKatha #Shreeji Swami #Hathijan ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Gaubhaktmal Katha || Pu Gauvatsya Shree Radhakrushna Maharaj || Ahemdabad || Day 02

LIVE #Shreegaubhaktmalkatha #Shreeradhakrushnamaharaj #Katha #LIVE #kartavyatv #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 19

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 863 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Kathamrut || Pu Ashwinbhai Joshi || Vadodara, Gujarat || Day 02

BhagwatKatha #AshwinbhaiJoshi #kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Bhavya Lokarpan || P P Maniya Hospital || Surat, Gujarat

Lokarpan #PPManiyahospital #Function #LIVE #kartavyatv #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shreeji Swami || Hathijan, Ahmedabad || Day 01

BhagwatKatha #Shreeji Swami #Hathijan ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Gaubhaktmal Katha || Pu Gauvatsya Shree Radhakrushna Maharaj || Day 01

LIVE #Shreegaubhaktmalkatha #Shreeradhakrushnamaharaj #Katha #LIVE #kartavyatv #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 862 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 18

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Unava, Mehsana || Day 08

DLIVE #Anandnathjibapu #ShrimadBhagwatKatha #Krishna #KartavyaTV …

LIVE || Shrimad Bhagwat Kathamrut || Pu Ashwinbhai Joshi || Vadodara, Gujarat || Day 01

BhagwatKatha #AshwinbhaiJoshi #kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 17

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 861 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Unava, Mehsana || Day 07

DLIVE #Anandnathjibapu #ShrimadBhagwatKatha #Krishna #KartavyaTV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 860 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 16

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 860 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Unava, Mehsana || Day 06

DLIVE #Anandnathjibapu #ShrimadBhagwatKatha #Krishna #KartavyaTV …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 15

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 859 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Abhaydan Satsang Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #kartavyatv #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Unava, Mehsana || Day 05

DLIVE #Anandnathjibapu #ShrimadBhagwatKatha #Krishna #KartavyaTV …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Unava, Anand || Day 05

DLIVE #Anandnathjibapu #ShrimadBhagwatKatha #Krishna #KartavyaTV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Unava, Anand || Day 04

DLIVE #Anandnathjibapu #ShrimadBhagwatKatha #Krishna #KartavyaTV …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 14

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 858 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Unava, Anand || Day 03

DLIVE #Anandnathjibapu #ShrimadBhagwatKatha #Krishna #KartavyaTV …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 13

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 857 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 856 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 12

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Unava, Anand || Day 02

DLIVE #Anandnathjibapu #ShrimadBhagwatKatha #Krishna #KartavyaTV …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 09

ShivPuranKatha #MahadevprasadMaheta #Dwarka #kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 855 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 11

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Unava, Anand || Day 01

DLIVE #Anandnathjibapu #ShrimadBhagwatKatha #Krishna #KartavyaTV …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 08

ShivPuranKatha #MahadevprasadMaheta #Dwarka #kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 854 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 10

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 854 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 09

Dhaneshwarbhai #ShivMahapuranKatha #Live #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 07

ShivPuranKatha #MahadevprasadMaheta #Dwarka #kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE ||Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 9

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 853 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 09

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #KartavyaTV …

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishor Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 09

ShreeRamkatha #ShreeLalitkishorSharanji Maharaj #limdi #motamandir #dlive #live #tv #katha #Kartavyatv ❋ Website:- …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 08

Dhaneshwarbhai #ShivMahapuranKatha #Live #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 06

ShivPuranKatha #MahadevprasadMaheta #Dwarka #kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 05

ShivPuranKatha #MahadevprasadMaheta #Dwarka #kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE ||Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 8

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 852 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishor Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 08

ShreeRamkatha #ShreeLalitkishorSharanji Maharaj #limdi #motamandir #dlive #live #tv #katha #Kartavyatv ❋ Website:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 08

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 07

Dhaneshwarbhai #ShivMahapuranKatha #Live #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 06

Dhaneshwarbhai #ShivMahapuranKatha #Live #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 07

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 04

ShivPuranKatha #MahadevprasadMaheta #Dwarka #kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE ||Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 7

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 851 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishor Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 07

ShreeRamkatha #ShreeLalitkishorSharanji Maharaj #limdi #motamandir #dlive #live #tv #katha #Kartavyatv ❋ Website:- …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 850 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE ||Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 6

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishor Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 06

ShreeRamkatha #ShreeLalitkishorSharanji Maharaj #limdi #motamandir #dlive #live #tv #katha #Kartavyatv ❋ Website:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 06

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 05

Dhaneshwarbhai #ShivMahapuranKatha #Live #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 03

ShivPuranKatha #MahadevprasadMaheta #Dwarka #kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE ||Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 5

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 849 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishor Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 05

ShreeRamkatha #ShreeLalitkishorSharanji Maharaj #limdi #motamandir #dlive #live #tv #katha #Kartavyatv ❋ Website:- …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 02

ShivPuranKatha #MahadevprasadMaheta #Dwarka #kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 05

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 04

Dhaneshwarbhai #ShivMahapuranKatha #Live #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishor Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 04

ShreeRamkatha #ShreeLalitkishorSharanji Maharaj #limdi #motamandir #dlive #live #tv #katha #Kartavyatv ❋ Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 848 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Thane, Mumbai

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE ||Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 4

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 04

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 03

Dhaneshwarbhai #ShivMahapuranKatha #Live #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 01

ShivPuranKatha #MahadevprasadMaheta #Dwarka #kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 847 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Dubai,Uae

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE ||Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 3

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishor Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 03

ShreeRamkatha #ShreeLalitkishorSharanji Maharaj #limdi #motamandir #dlive #live #tv #katha #Kartavyatv ❋ Website:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 03

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 02

Dhaneshwarbhai #ShivMahapuranKatha #Live #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 846 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Dubai,Uae

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 02

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #KartavyaTV …

LIVE ||Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 2

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishor Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 02

ShreeRamkatha #ShreeLalitkishorSharanji Maharaj #limdi #motamandir #dlive #live #tv #katha #Kartavyatv ❋ Website:- …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 01

Dhaneshwarbhai #ShivMahapuranKatha #Live #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 845 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Dubai,Uae

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE ||Shrimad Bhagwat Mas Parayan || Jigneshdada Radhe Radhe || Rajkot || Day 1

BhagwatKatha #Jigneshdada #Radheradhe #ShravanMas ​​ #KartavyaTV​​ #Live​​ #LiveTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 01

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #KartavyaTV …

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishor Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 01

ShreeRamkatha #ShreeLalitkishorSharanji Maharaj #limdi #motamandir #dlive #live #tv #katha #Kartavyatv ❋ Website:- …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 148 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 844 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Seychelles, Africa

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 147 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 843 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Seychelles, Africa

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

Live || સમર્પણ ગૌરવ સમારોહ જય જવાન નાગરિક સમિતિ સુરત આયોજીત || Samarpan Gaurav Samaroh || Surat

SamarpanGauravSamaroh #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 842 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Seychelles, Africa

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 146 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 841 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Seychelles, Africa

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 840 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Seychelles, Africa

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 145 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 839 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Seychelles, Africa

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 144 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 839 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sisals, Africa

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 838 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sakinaka, Mumbai

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 143 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 142 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 837 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Navsari, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Rajkot, Gujarat || Day 07

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #DLIVE #KartavyaTV …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 141 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 836 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 835 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 140 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 835 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar. Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Rajkot, Gujarat || Day 06

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #DLIVE #KartavyaTV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Rajkot, Gujarat || Day 05

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #DLIVE #KartavyaTV …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 139 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 834 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar. Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Charlotte(NC, USA) || Day 3

Swaminarayan #bhagvatkatha #usa #lakshyatv #krishna #PPSwami #usa #Krishna #Live #tv #Satsang #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 833 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar. Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 138 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Rajkot, Gujarat || Day 04

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #DLIVE #KartavyaTV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Charlotte(NC, USA) || Day 2

Swaminarayan #bhagvatkatha #usa #lakshyatv #krishna #PPSwami #usa #Krishna #Live #tv #Satsang #LIVE #KartavyaTV …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 137 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 832 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar. Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Rajkot, Gujarat || Day 03

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #DLIVE #KartavyaTV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Charlotte(NC, USA) || Day 1

Swaminarayan #bhagvatkatha #usa #lakshyatv #krishna #PPSwami #usa #Krishna #Live #tv #Satsang #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 831 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar. Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 136 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Rajkot, Gujarat || Day 02

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #DLIVE #KartavyaTV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 135 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 830 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar. Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Rajkot, Gujarat || Day 01

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #DLIVE #KartavyaTV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Guru Purnima Mahotsav || Pu Swami Nityaswarupdasji || Sardhar, Gujarat

gurupurnimamahotsav #Nityaswarupswami #Sardhar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Guru Purnima Mahotsav 2022 || Guru Ashram Bagdana

gurupurnimamahotsav #bagdana #Bagdanadham #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 134 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 828 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Kampala, Uganda

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 09

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 133 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 827 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Kampala, Uganda

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 08

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 826 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Kampala, Uganda

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 132 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 826 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Kampala, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 07

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 131 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 825 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Mombasa, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

108 Aanand Garabanu Bhvay Anushthan || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 08

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #Garaba ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 06

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 130 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 824 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Mombasa, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Live || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 05

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || 108 Aanand Garabanu Bhvay Anushthan || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 07

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #Garaba ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || London, UK || Day 07

bhagwatkatha #Jigneshdada #RadheRadhe #katha #Live#TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 823 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Mombasa, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Live || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 04

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || 108 Aanand Garabanu Bhvay Anushthan || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 06

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #Garaba ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 822 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Mombasa, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || London, UK || Day 06

bhagwatkatha #Jigneshdada #RadheRadhe #katha #Live#TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Live || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 03

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || 108 Aanand Garabanu Bhvay Anushthan || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 05

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #Garaba ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 821 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Nairobi, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || London, UK || Day 05

bhagwatkatha #Jigneshdada #RadheRadhe #katha #Live#TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Live || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 02

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #KartavyaTV …

108 Aanand Garabanu Bhvay Anushthan || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 04

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #Garaba ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 01

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || London, UK || Day 04

bhagwatkatha #Jigneshdada #RadheRadhe #katha #Live#TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 820 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Nairobi, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || 108 Aanand Garabanu Bhvay Anushthan || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 03

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #Garaba ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 819 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Nairobi, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || London, UK || Day 03

bhagwatkatha #Jigneshdada #RadheRadhe #katha #Live#TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || 108 Aanand Garabanu Bhvay Anushthan || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 02

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #Garaba ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || London, UK || Day 02

bhagwatkatha #Jigneshdada #RadheRadhe #katha #Live#TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 818 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Nairobi, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || 108 Aanand Garabanu Bhvay Anushthan || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 01

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #Garaba ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 817 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Eldoret, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Jagannath Rathyatra || Jagannathpuri, Odissa

Ashadhibij #Jagannathpuri #Rathyatra2022 #Live #TV #Kartavyatv …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Shree Giriraj Dharyashtkam || Pu Yadunathji Mahoday Shree || Ahmedabad, Gujarat || Day 03

Shreegirirajdharyashtkam #ShreeYadunathji #katha #Dlive #TV #Kartavyatv …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 129 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 816 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Ghatkopar, Mumbai

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 128 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 815 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Borivali, Mumbai

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shree Giriraj Dharyashtkam || Pu Yadunathji Mahoday Shree || Ahmedabad, Gujarat || Day 02

Shreegirirajdharyashtkam #ShreeYadunathji #katha #Dlive #TV #Kartavyatv …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 127 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 814 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shree Giriraj Dharyashtkam || Pu Yadunathji Mahoday Shree || Ahmedabad, Gujarat || Day 01

Shreegirirajdharyashtkam #ShreeYadunathji #katha #dlive #TV #Kartavyatv …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 126 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 813 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 812 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 125 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 07 Part 02

shreemadbhagwatkatha #Jaydevsharanjimaharaj #katha #dlive #TV #Kartavyatv …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 07

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #KartavyaTV …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 124 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 811 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 06

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #KartavyaTV …

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 07 Part 01

shreemadbhagwatkatha #Jaydevsharanjimaharaj #katha #dlive #TV #Kartavyatv …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 123 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 810 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Mahuva, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 06 Part 02

shreemadbhagwatkatha #Jaydevsharanjimaharaj #katha #dlive #TV #Kartavyatv …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 05

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 122|| Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 809 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Mahuva, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 06 Part 01

shreemadbhagwatkatha #Jaydevsharanjimaharaj #katha #dlive #TV #Kartavyatv …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 04

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #KartavyaTV …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 121|| Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 808|| Pu Nityaswarupdasji Swami || Mahuva, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 05 Part 02

shreemadbhagwatkatha #Jaydevsharanjimaharaj #katha #dlive #TV #Kartavyatv …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 03

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #KartavyaTV …

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 05 Part 01

shreemadbhagwatkatha #Jaydevsharanjimaharaj #katha #dlive #TV #Kartavyatv …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 120 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 807 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Mahuva, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 02

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 119 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 806 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 04 Part 02

shreemadbhagwatkatha #Jaydevsharanjimaharaj #katha #dlive #TV #Kartavyatv …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 01

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #KartavyaTV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Bhavya Lok Dayro || Mayabhai Ahir || Surat, Gujarat

Dayro #MayabhaiAhir #GharSabha #Satsang #LIVE #lakshyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 118 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 805 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Morbi, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Parivarik Snehmilan || Varachha Katargam Jewellers Association || Surat, Gujarat

Snehmilan #varachhakatargamjewellersassociation #kartavyatv #live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 04 Part 01

shreemadbhagwatkatha #Jaydevsharanjimaharaj #katha #dlive #TV #Kartavyatv …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …