D-LIVE || Shree Khodaldham Navratri Mahotsav || Alpa Patel, Asha Kareliya || Surat, Gujarat || Day 3

D-LIVE || Shree Khodaldham Navratri Mahotsav || Alpa Patel, Asha Kareliya || Surat, Gujarat || Day 3

Khodaldham #NavratriMahotsav #Navratri #ShreeKhodaldhamNavratriMahotsav2019 #Surat #AlpaPatel #AshaKareliya #KartavyaTv #Live …

Share this :