LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 509 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Vidhyanagar, Anand

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 509 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Vidhyanagar, Anand

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Share this :