LIVE || 26Mi Shree Swaminarayan Satsang Chavani Sardhar-2021 || Divya Sant Pujan || Sardhar, Rajkot

LIVE || 26Mi Shree Swaminarayan Satsang Chavani Sardhar-2021 || Divya Sant Pujan || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #DivyaSantPujan #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Share this :