Divya Satsang Ghar Sabha 684 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Nana Munjiyasar, Amreli

Divya Satsang Ghar Sabha 684 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Nana Munjiyasar, Amreli

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Share this :