LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 748 || Pu Nityaswarupdasji || Bhuvneshwar, Odisha

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 748 || Pu Nityaswarupdasji || Bhuvneshwar, Odisha

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Share this :