LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 843 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Seychelles, Africa

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 843 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Seychelles, Africa

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Share this :