LIVE || Ghar Sabha 1021 || Pu. NityaswarupdasjiSwami ||Vidhiyanagar,Gujarat

LIVE || Ghar Sabha 1021 || Pu. NityaswarupdasjiSwami ||Vidhiyanagar,Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Share this :