LIVE || Ghar Sabha 1022 || Pu. NityaswarupdasjiSwami || Bhavnagar, Gujarat

LIVE || Ghar Sabha 1022 || Pu. NityaswarupdasjiSwami || Bhavnagar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Share this :