D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Rajendraprasad Shastriji || Haridwar, Uttarakhand || Day 01

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Rajendraprasad Shastriji || Haridwar, Uttarakhand || Day 01

bhagwatkatha #RajendraprasadShastri #krishna #kartavyatv #dlive …

Share this :