LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Shipragiri Bapu || Mumbai, Maharashtra || Day 01 ,Part 2

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Shipragiri Bapu || Mumbai, Maharashtra || Day 01 ,Part 2

bhagwatkatha #satsang #ShipragiriBapu #Krishna #kartavyatv #live …

Share this :