D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu RameshwarBapu Hariyani || Haridwar, Uttarakhand || Day 07

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu RameshwarBapu Hariyani || Haridwar, Uttarakhand || Day 07

BhagavatKatha #RameshwarBapu #Kartavyatv #Katha #Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

Share this :