D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shipragiri Bapu || Surat, Gujarat || Day 05

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shipragiri Bapu || Surat, Gujarat || Day 05

Bhagwatkatha #kantheriyahanuman #shipragirijimaharaj #Satsang #DLIVE #Katha #kartavyatv #tv …

Share this :