શું તમે જાણો છો બપોરના ભોજન પછી કેટલો આરામ કરવો જોઈએ અને તેનું મહત્વ ?

૧. બપોરે જો તમે ભોજન કર્યું હોય તો ભોજન બાદ વીસ મિનિટ આરામ લેવો આવશ્યક છે.

૨. રાત્રિના ભોજન બાદ ઓછામાં ઓછા બે કલાક સુધી આરામ નહીં લેવો આવશ્યક છે.

આ બન્ને એકબીજાથી વિપરીત ઉપાયો છે. બપોરે જો તમે ભોજન લીધું હોય તો તેના પછી ઓછામાં ઓછી ૨૦ મિનિટ સુધી તમારે વિશ્રામ કરવાનો છે. તેમજ જો રાત્રે ભોજન લીધું છે તો ઓછામાં ઓછા ૨ કલાક સુધી તો આરામ નથી જ કરવાનો.

બપોરના સમયે શરીરમાં પિત્તનો પ્રભાવ સૌથી વધુ હોય છે. પિત્ત એક એવી તબીબી સ્થિતિ છે કે જે દરમિયાન જો આરામ કરવામાં ન આવે તો તે વધુમાં વધુ ભડકે છે. જો તમને પિત્ત હોય તો શાંતિથી બેસી જશો તો પિત્ત પણ શાંત થઇ જશે. પરંતુ જો તમે તમારું કામ કરવાનું શરૂ કર્યું તો પિત્ત એટલી હદે ભડકશે કે તમારા આખા શરીરમાં બળતરા થવાની શરૂ થઈ જશે. તમામ ભાઈઓ અને તમામ બહેનો ભોજન બાદ ઓછામાં ઓછી વીસ મિનિટ સુધી આરામ કરવો.

બપોરના ભોજન બાદ ડાબા પડખે ફરીને સૂઈ જવું. જેને વામકુક્ષી પણ કહેવામાં આવે છે. વામકુક્ષી એટલે ડાબુ પડખું ફરીને સૂવું. તેઓએ વીસ મિનિટ સુધી ડાબુ પડખું ફરીને સૂવા માટે જણાવ્યું છે. જો આ દરમિયાન આંખ મિચાઈ જાય તો સૂઈ જવું.

બપોરે સૂવાનો ફાયદો આ છે કે રાત્રી દરમિયાનની ૬ કલાકની ઉંઘ અને દિવસ દરમિયાન ૪૦ મિનિટથી ૧ કલાક સુધીની ઊંઘ બંને એક સમાન છે. બપોરના ભોજન બાદની ૧ કલાકની ઉંઘ એટલી જ ફાયદાકારક છે જેટલી રાત્રી દરમિયાન લેવાયેલી ૬ કલાકની ઉંઘ. માટે આપ સર્વેને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે બપોરના ભોજન બાદ તરત જ આરામ કરો. કોઈ પણ કાર્ય એટલું મહત્ત્વનું નથી જેટલું મહત્ત્વનું તમારા જીવનમાં તમારું શરીર છે.

બપોરના ભોજન પછી વીસ મિનિટ ડાબુ પડખું ફરીને સૂવુ જોઇએ. કારણ કે બપોરના સમયે પિત્તની ગતિ ખૂબ જ તીવ્ર હોય છે જેને કારણે ભોજન બરાબર પચી શકતું નથી. જેને કારણે વિશ્રામ કરવું ખૂબ જ આવશ્યક છે.

ઉપરાંત રાત્રી દરમિયાન ભોજન કર્યા બાદ બે કલાક સુધી સુવું નહી . એનું એક કારણ છે કે રાત્રિના સમયે કફનું પ્રમાણ વધારે હોય છે કફની અધિકતા લીધે ભોજન બાદ તરત જ સુવુ એ તકલીફ દાયક છે. માટે રાત્રિના ભોજન બાદ બે કલાક સુધી હરો, ફરો , આમ તેમ થોડા ઘણા આંટા મારો , ભજન કીર્તન કરો , વાંચવા લખવા બેસો , જપ કરો પરંતુ બે કલાક સુધી સુવું નહી.

જો તમારી મજબૂરી છે કે બપોરના ભોજન બાદ તમારી પાસે વીસ મિનિટ વિશ્રામ કરવા માટેનો સમય નથી તો તેઓની માટે આયુર્વેદમાં એક ઉપાય જણાવવામાં આવ્યો છે. આ ઉપાય ઋષિઓના સમયમાં નહોતો, બાળભટ્ટના સમયમાં પણ નહોતો. પરંતુ આધુનિક યુગના આયુર્વેદ ચિકિત્સકોએ આ ઉપાય શોધી કાઢ્યો છે. તે આ છે કે બપોરના ભોજન બાદ થોડી વાર માટે વજ્રાસનમાં બેસી જાઓ આ થોડી વાર ત્રણ મિનિટથી લઈને વીસ મિનિટ સુધીની હોઈ શકે છે.

બપોરના ભોજન બાદ જો વિશ્રામ કરવા માટેની જગ્યા અનુકૂળ નથી કે પછી તમે એવી જગ્યાએ ફસાયેલા હોય કે જ્યાં ડાબા પડખે સૂઈને વિશ્રામ કરી શકાય એવી વ્યવસ્થા નથી. તેઓ ત્રણ મિનિટ થી વીસ મિનિટ સુધી વજ્રાસન કરી શકે છે. ટ્રેનમાં જો તમે ફસાયેલા હો અને વિશ્રામ કરવું યોગ્ય ન હોય તો ટ્રેનની સીટ પર બેસીને પણ ત્રણ મિનિટથી લઈને વીસ મિનિટ સુધી વજ્રાસન કરી શકો છો. ટ્રેનની સીટ ત્રણ ફૂટ પહોળી અને છ ફૂટ લાંબી હોય છે જ્યાં તમે આરામથી બેસીને વજ્રાસન કરી શકો છો. ઓછામાં ઓછું ત્રણ મિનિટ કરવાનું છે અને વધુમાં વધુ વીસ મિનિટથી પણ વધુ તમે કરી શકો છો.

Source link —> 4masti.com

Share this :