Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Jamjodhpur, Gujarat || Day 06

gharsabha #BhagwatKatha #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D_LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || GeetaSagar Maharj || Harani, Vadodara || day 07

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Jamjodhpur, Gujarat || Day 05

gharsabha #BhagwatKatha #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Jamjodhpur, Gujarat || Day 04 Part 02

gharsabha #BhagwatKatha #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

D_LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || GeetaSagar Maharj || Harani, Vadodara || day 06

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D_LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || GeetaSagar Maharj || Harani, Vadodara || day 05

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Jamjodhpur, Gujarat || Day 03

gharsabha #BhagwatKatha #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D_LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || GeetaSagar Maharj || Vadodara || day 03

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Jamjodhpur, Gujarat || Day 02Part02

gharsabha #BhagwatKatha #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Jamjodhpur, Gujarat || Day 02

gharsabha #BhagwatKatha #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Aanand no Garbo || Geetasagar Maharaj || Ahemdabad, Gujarat ||

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Shreemad Devi Bhagvat Katha || Pu.Shipragiri Bapji || Rajpara. Bhavanagar || Day 1

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe-Radhe || Nadiyad, Gujarat || Day 07

Bhagwatkatha #jigneshdada #radheradhe #katha #Tv #kartavyatv #Live …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Nadiyad, Gujarat || Day 07

Bhagwatkatha #AcharyaShriRanchhodbhai #krishna #katha #Tv #kartavyatv #Dlive …

D_LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || GeetaSagar Maharj || Vadodara || day

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe-Radhe || Nadiyad, Gujarat || Day 06

Bhagwatkatha #jigneshdada #radheradhe #katha #Tv #kartavyatv #Live …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Nadiyad, Gujarat || Day 06

Bhagwatkatha #AcharyaShriRanchhodbhai #krishna #katha #Tv #kartavyatv #Dlive …

DLIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || GeetaSagar Maharj || Vadodara || day 1

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe-Radhe || Nadiyad, Gujarat || Day 05

Bhagwatkatha #jigneshdada #radheradhe #katha #Tv #kartavyatv #Live …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Nadiyad, Gujarat || Day 04

Bhagwatkatha #AcharyaShriRanchhodbhai #krishna #katha #Tv #kartavyatv #Dlive …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe-Radhe || Nadiyad, Gujarat || Day 04

Bhagwatkatha #jigneshdada #radheradhe #katha #Tv #kartavyatv #Live …

LIVE || Sradhanjali-Prathna.Sabha || Nanjibhai Gangjibhai Golaviya || Velavadar,Bhavnagar

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Nadiyad, Gujarat || Day 04

Bhagwatkatha #AcharyaShriRanchhodbhai #krishna #katha #Tv #kartavyatv #Dlive …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe-Radhe || Nadiyad, Gujarat || Day 03

Bhagwatkatha #jigneshdada #radheradhe #katha #Tv #kartavyatv #Live …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Nadiyad, Gujarat || Day 02

Bhagwatkatha #AcharyaShriRanchhodbhai #krishna #katha #Tv #kartavyatv #Dlive …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe-Radhe || Nadiyad, Gujarat || Day 02

Bhagwatkatha #jigneshdada #radheradhe #katha #Tv #kartavyatv #Live …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Nadiyad, Gujarat || Day 02

Bhagwatkatha #AcharyaShriRanchhodbhai #krishna #katha #Tv #kartavyatv #Dlive …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe-Radhe || Nadiyad, Gujarat || Day 01

Bhagwatkatha #jigneshdada #radheradhe #katha #Tv #kartavyatv #Live …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || PU. Ranchhodbhai Acharya || Nadiyad, Gujarat || Day 1

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Ghar Sabha 1022 || Pu. NityaswarupdasjiSwami || Bhavnagar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 1021 || Pu. NityaswarupdasjiSwami ||Vidhiyanagar,Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad bhagwat katha || Dr Mahadevprasad || Talala, Gir Somnath || Day 07

BhagwatKatha #Mahadevprasad #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 1020 || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat || Day 09, Part 01

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Shrimad bhagwat katha || Dr Mahadevprasad || Talala, Gir Somnath || Day 06

BhagwatKatha #Mahadevprasad #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 1019 || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat || Day 08, Part 01

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Shrimad bhagwat katha || Dr Mahadevprasad || Talala, Gir Somnath || Day 05

BhagwatKatha #Mahadevprasad #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 1018 || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat || Day 07, Part 01

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Shrimad bhagwat katha || Dr Mahadevprasad || Talala, Gir Somnath || Day 04

BhagwatKatha #Mahadevprasad #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 1017 || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat || Day 06, Part 01

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Shrimad bhagwat katha || Dr Mahadevprasad || Talala, Gir Somnath || Day 03

BhagwatKatha #Mahadevprasad #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 1016 || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat || Day 05, Part 01

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Shrimad bhagwat katha || Dr Mahadevprasad || Talala, Gir Somnath || Day 02

BhagwatKatha #Mahadevprasad #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat || Day 04, Part 01

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 1015 || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Shrimad bhagwat katha || Dr Mahadevprasad || Talala, Gir Somnath || Day 01

BhagwatKatha #Mahadevprasad #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Kuvarbainu Mameru Katha || Geetasagar Mharaj || Vejalpur, Ahmedabad || Day 09

live #geetasagarmaharaj #kartavyatv #live ******************************************************************* ❋ Website:- …

LIVE || Kuvarbainu Mameru Katha || Geetasagar Mharaj || Vejalpur, Ahmedabad || Day 09

live #geetasagarmaharaj #kartavyatv #live ******************************************************************* ❋ Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 1014 || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat || Day 03, Part 01

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Kuvarbainu Mameru Katha || Geetasagar Mharaj || Vejalpur, Ahmedabad || Day 08

live #geetasagarmaharaj #kartavyatv #live ******************************************************************* ❋ Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 1013 || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat, Day – 02-Part – 01

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat, Day – 01-Part – 02

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Kuvarbainu Mameru Katha || Geetasagar Mharaj || Vejalpur, Ahmedabad || Day 07

live #geetasagarmaharaj #kartavyatv #live ******************************************************************* ❋ Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 1012 || Shreemad Satsangi Jivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat

Swaminarayan #Shreemad Satsangi Jivan Katha #NityaswarupSwami ##GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Arundada-Radheshyam || New Ranip, Ahmedabad || Day 07

BhagwatKatha #Arundada #Radheshyam #Krishna #Katha #kartavyatv tv #Live #Tv …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Mahudha, Kheda || Day 09

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Kuvarbainu Mameru Katha || Geetasagar Mharaj || Vejalpur, Ahmedabad || Day 06

live #geetasagarmaharaj #kartavyatv #live ******************************************************************* ❋ Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 1011 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Nainairobi, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Mahudha, Kheda || Day 08

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Arundada-Radheshyam || New Ranip, Ahmedabad || Day 06

BhagwatKatha #Arundada #Radheshyam #Krishna #Katha #kartavyatv tv #Live #Tv …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 1010 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Nainairobi, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Kuvarbainu Mameru Katha || Geetasagar Mharaj || Vejalpur, Ahmedabad || Day 04

live #geetasagarmaharaj #kartavyatv #live ******************************************************************* ❋ Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Arundada-Radheshyam || New Ranip, Ahmedabad || Day 05

BhagwatKatha #Arundada #Radheshyam #Krishna #Katha #kartavyatv tv #Live #Tv …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Mahudha, Kheda || Day 07

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Kuvarbainu Mameru Katha || Geetasagar Mharaj || Vejalpur, Ahmedabad || Day 04

live #geetasagarmaharaj #kartavyatv #live ******************************************************************* ❋ Website:- …

DLIVE || Shree Mad Bhagavat Katha || Arundada || Ranip, Amdavad || Day04

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Ghar Sabha 1009 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Kisumu, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Bhagwat Navdha Bhakti || Pu Anandnathji Bapu || Nadiad, Gujarat || Day 09

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Mahudha, Kheda || Day 06

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Kuvarbainu Mameru Katha || Geetasagar Mharaj || Vejalpur, Ahmedabad || Day 03

live #geetasagarmaharaj #kartavyatv #live ******************************************************************* ❋ Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 1008 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Kisumu, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

DLIVE || Shree Mad Bhagavat Katha || Arundada || Ranip, Amdavad || Day03

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Bhagwat Navdha Bhakti || Pu Anandnathji Bapu || Nadiad, Gujarat || Day 08

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Mahudha, Kheda || Day 05

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Kuvarbainu Mameru Katha || Geetasagar Mharaj || Vejalpur, Ahmedabad || Day 02

live #geetasagarmaharaj #kartavyatv #live ******************************************************************* ❋ Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 1007 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Kisumu, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Mad Bhagavat Katha || Arundada || Ranip, Amdavad || Day02

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Bhagwat Navdha Bhakti || Pu Anandnathji Bapu || Nadiad, Gujarat || Day 07

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Mahudha, Kheda || Day 04

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Kuvarbainu Mameru Katha || Geetasagar Mharaj || Vejalpur, Ahmedabad || Day01

live #geetasagarmaharaj #kartavyatv #live ******************************************************************* ❋ Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 1006 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Nairobi, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Mad Bhagavat Katha || Arundada || Ranip, Amdavad || Day01

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Bhagwat Navdha Bhakti || Pu Anandnathji Bapu || Nadiad, Gujarat || Day 06

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Mahudha, Kheda || Day 03

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

||D- LIVE || Geetasagar Mharaj || Kuvarbainu Mameru Katha || Day01

live #geetasagarmaharaj #kartavyatv #live ******************************************************************* ❋ Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 1005 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Eldorest, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Bhagwat Navdha Bhakti || Pu Anandnathji Bapu || Nadiad, Gujarat || Day 05

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Mahudha, Kheda || Day 02

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Bhagwat Navdha Bhakti || Pu Anandnathji Bapu || Nadiad, Gujarat || Day 04

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha 1004 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Eldorest, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Satsang Sabha || Pu Vijaydasji Maharaj || Dakor, Gujarat

satsangsabha #VijaydasjiMaharaj #kartavyatv #live ******************************************************************* ❋ Website:- …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Mahudha, Kheda || Day 01

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhaktchintamani Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || GharSabha 1003 || Nairobi

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Bhagwat Navdha Bhakti || Pu Anandnathji Bapu || Nadiad, Gujarat || Day 03

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhaktchintamani Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || GharSabha 1002 || Nairobi

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Sanskrutik Karykram || Pu. Nityaswarupdasji Swami || GharSabha 1002 || Nairobi

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Bhagwat Navdha Bhakti || Pu Anandnathji Bapu || Nadiad, Gujarat || Day 02

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Sanskrutik Karykram || Pu. Nityaswarupdasji Swami || GharSabha 1001 || Nairobi

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhaktchintamani Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || GharSabha 1001 || Nairobi

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Bhagwat Navdha Bhakti || Pu Anandnathji Bapu || Nadiad, Gujarat || Day 01

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 09

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhaktchintamani Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || GharSabha 1000 || Nairobi

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

સવા લાખ કુંવારીકા ગોરી પૂજન & સત્સંગ કથામૃત || Sant Shri Muldasbapu || Ram Madhi, Surat || Day 07

RamMadhi #KartavyaTV #Muldasbapu ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 08

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhaktchintamani Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || GharSabha 999 || Nairobi

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

સવા લાખ કુંવારીકા ગોરી પૂજન & સત્સંગ કથામૃત || Sant Shri Muldasbapu || Ram Madhi, Surat || Day 06

RamMadhi #KartavyaTV #Muldasbapu ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 07

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhaktchintamani Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || GharSabha 998 || Nairobi

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

સવા લાખ કુંવારીકા ગોરી પૂજન & સત્સંગ કથામૃત || Sant Shri Muldasbapu || Ram Madhi, Surat || Day 05

RamMadhi #KartavyaTV #Muldasbapu ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 06

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhaktchintamani Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Nairobi || Day 01, Part 01

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha 997 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Nairobi – Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

સવા લાખ કુંવારીકા ગોરી પૂજન & સત્સંગ કથામૃત || Sant Shri Muldasbapu || Ram Madhi, Surat || Day 04

RamMadhi #KartavyaTV #Muldasbapu ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 05

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 996 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Nairobi – Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

સવા લાખ કુંવારીકા ગોરી પૂજન & સત્સંગ કથામૃત || Sant Shri Muldasbapu || Ram Madhi, Surat || Day 03

RamMadhi #KartavyaTV #Muldasbapu ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 04

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 995 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Kalalidham, Vadodara

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

સવા લાખ કુંવારીકા ગોરી પૂજન & સત્સંગ કથામૃત || Sant Shri Muldasbapu || Ram Madhi, Surat || Day 02

RamMadhi #KartavyaTV #Muldasbapu ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Gadhpur || Day 07

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

સવા લાખ કુંવારીકા ગોરી પૂજન & સત્સંગ કથામૃત || Sant Shri Muldasbapu || Ram Madhi, Surat || Day 01

RamMadhi #KartavyaTV #Muldasbapu ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 03

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Gadhpur || Day 06, Part 01

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Gadhpur || Day 06, Part 02

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Bhavya Lagnotsav || દીકરી જગત જનની || પી પી સવાણી અને જાનવી લેબગ્રો ગ્રુપ || Surat, Day 2

maheshsavani #ppsavani #samuhlagan #surat #lakshyatv #live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 02

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Bhagwat Parixit Prashna || Pu Anandnathji Bapu || Changodra, Ahmedabad || Day 08

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Gadhpur || Day 05, Part 02

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Gadhpur || Day 05, Part 01

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Bhavya Lagnotsav || દીકરી જગત જનની || પી પી સવાણી અને જાનવી લેબગ્રો ગ્રુપ || Surat , Gujarat

maheshsavani #ppsavani #samuhlagan #surat #lakshyatv #live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 01

ShivKatha​​​ #Rajubapu ​​#Shiv​​​ #Live #kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Bhagwat Parixit Prashna || Pu Anandnathji Bapu || Changodra, Ahmedabad || Day 07

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu. Jigneshdada Radhe Radhe || Maheshana || Day 07

ShriMadBhagwatKatha #jigneshdada ##live TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Gadhpur|| Day 04, Part 02

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Gadhpur|| Day 04, Part 01

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Bhagwat Parixit Prashna || Pu Anandnathji Bapu || Changodra, Ahmedabad || Day 06

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Gadhpur|| Day 03, Part 01

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu. Jigneshdada Radhe Radhe || Maheshana || Day 06

ShriMadBhagwatKatha #jigneshdada ##live TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D_LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu. Jigneshdada Radhe Radhe || Maheshana || Day 06

ShriMadBhagwatKatha #jigneshdada ##live TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Gadhpur|| Day 03, Part 02

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || 75 MO Amrut Mahotsav || Shree Swaminarayan Gurukul || Rajkot,Gujarat

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Bhagwat Parixit Prashna || Pu Anandnathji Bapu || Changodra, Ahmedabad || Day 05

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Gadhpur|| Day 02, Part 02

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D_LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu. Jigneshdada Radhe Radhe || Maheshana || Day 05

ShriMadBhagwatKatha #jigneshdada ##live TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Gadhpur|| Day 02, Part 01

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Gadhpur|| Day 02, Part 02

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Bhagwat Parixit Prashna || Pu Anandnathji Bapu || Changodra, Ahmedabad || Day 04

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D_LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu. Jigneshdada Radhe Radhe || Maheshana || Day 04

ShriMadBhagwatKatha #jigneshdada ##live TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Gadhpur|| Day 01, Part 01

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Gadhpur|| Day 01, Part 02

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Bhagwat Parixit Prashna || Pu Anandnathji Bapu || Changodra, Ahmedabad || Day 03

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 988|| Pu. Nityaswarupdasji Swami ||Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D_LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu. Jigneshdada Radhe Radhe || Maheshana || Day 03

ShriMadBhagwatKatha #jigneshdada ##live TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 02

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Junagadh || Day 06, Part 02

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D_LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu. Jigneshdada Radhe Radhe || Maheshana || Day 02

ShriMadBhagwatKatha #jigneshdada ##live TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Junagadh || Day 06Part 01

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Anandnathji Bapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 01

BhagwatKatha #Anandnathjibapu #krishna #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

DLIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu.Jigneshdada Radhe Radhe || maheshana|| Day 01

ShriMadBhagwatKatha #jigneshdada #IVEl #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Junagadh || Day 05 Part 02

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu.Jigneshdada Radhe Radhe || maheshana|| Day 01

ShriMadBhagwatKatha #jigneshdada #IVEl #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Junagadh || Day 05 Part 01

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Junagadh || Day 04 Part 02

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Junagadh || Day 04 Part 01

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Junagadh || Day 03 Part 01

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Bhavya Sakotsav || Shilanyas Mahotsav || Pu Nityaswarupdasji Swami || Junagadh

Swaminarayan #NityaswarupSwami #BhavyaSakotsav #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android …

LIVE || khatmuhurt Shilanyas Mahotsav || Shree Radharamandev Nunat Bhojanalay || Junagadh

Swaminarayan #NityaswarupSwami #khatmuhurt #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Junagadh || Day 02 Part 01

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Junagadh || Day 01 Part 02

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Junagadh || Day 01 Part 01

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Devibhagavat MahapuranKatha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Bhal, Bhavnagar || Day 09

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Anand, Gujarat || Day 09

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Devibhagavat MahapuranKatha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Bhal, Bhavnagar || Day 08

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Anand, Gujarat || Day 08

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Devibhagavat MahapuranKatha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Bhal, Bhavnagar || Day 07

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Sanskruti Pradarsan, Amrut Mahotsav || Rajkot Gujarat

sanskrutipradarsan #amrutmahotsav #live #kartavyatv #rajkot ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Devibhagavat MahapuranKatha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Bhal, Bhavnagar || Day 06

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Anand, Gujarat || Day 07

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || ShriMad Devibhagavat MahapuranKatha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Bhal, Bhavnagar || Day 05

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Anand, Gujarat || Day 06

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Anand, Gujarat || Day 05

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Devibhagavat MahapuranKatha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Bhal, Bhavnagar || Day 04

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Anand, Gujarat || Day 04

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Devibhagavat MahapuranKatha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Bhal, Bhavnagar || Day 03

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Anand, Gujarat || Day 03

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Devibhagavat MahapuranKatha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Bhal, Bhavnagar || Day 02

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Anand, Gujarat || Day 02

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Devibhagavat MahapuranKatha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Bhal, Bhavnagar || Day 01

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || ShriMad Devibhagavat MahapuranKatha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Bhal, Bhavnagar || Day 02

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Anand, Gujarat || Day 01

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE : Kartavya TV || હમારા કર્તવ્ય ..સબકા કલ્યાણ હો.. || 24*7 || Mo. 9900017000

kartavyatv #kartavyalive #kartavyatvlive #live ******************************************************************* ❋ Website:- …

LIVE || Shrimad Satsangijivan Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar Rajkot || Day 3Part 01

ShrimadSatsangijivankatha #Swaminarayan# Nityaswarupdasji Swami #patotsav#Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 963 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Ahmedabad, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

🔴 LIVE : Kartavya TV || હમારા કર્તવ્ય ..સબકા કલ્યાણ હો.. || 24*7 || Mo. 9900017000

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu. Rameshwar,Bapu Hariyani || Haridwar, Uttarakhand || Day 07

ShriMadBhagwatKatha # Rameshwar,Bapu #Haridwar #D-LIVE #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Halol, Panchmahal || Day 09

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha 962 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Ahmedabad, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Morbi, Gujarat || Day 07

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu. Rameshwar,Bapu Hariyani || Haridwar, Uttarakhand || Day 06

ShriMadBhagwatKatha # Rameshwar,Bapu #Haridwar #D-LIVE #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha 961 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Vaso Kheda

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Morbi, Gujarat || Day 06

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Halol, Panchmahal || Day 08

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu. Rameshwar,Bapu Hariyani || Haridwar, Uttarakhand || Day 05

ShriMadBhagwatKatha # Rameshwar,Bapu #Haridwar #D-LIVE #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha 960 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Halol, Panchmahal || Day 07

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Morbi, Gujarat || Day 05

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu. Rameshwar,Bapu Hariyani || Haridwar, Uttarakhand || Day 04

ShriMadBhagwatKatha # Rameshwar,Bapu #Haridwar #D-LIVE #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha 959 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Morbi, Gujarat || Day 04

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Halol, Panchmahal || Day 06

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Morbi, Gujarat || Day 03

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu. Rameshwar,Bapu Hariyani || Haridwar, Uttarakhand || Day 02

ShriMadBhagwatKatha # Rameshwar,Bapu #Haridwar #D-LIVE #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha 957 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Halol, Panchmahal || Day 04

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Morbi, Gujarat || Day 02

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Ghar Sabha 956 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Rameshwar,Bapu Hariyani || Haridwar, Uttarakhand || Day 01

ShriMadBhagwatKatha # Rameshwar,Bapu #Haridwar #D-LIVE #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Morbi, Gujarat || Day 01

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Halol, Panchmahal || Day 03

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Halol, Panchmahal || Day 02

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 954 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Dora, Bharuch

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Sant Shree Bhrugeshbhai Joshi || Halol, Panchmahal || Day 01

Bhrugeshbhaijoshi #Mahadev #Shivmahapurankathalive #Kartavyatv #live #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 953 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Dholera, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 951 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shri Ramkatha || Pu. Anandnathji Bapu || Sanand, Ahmedabad || Day 04

Ramkatha #Anandnathjibapu #Ram #Kartavyatv #Dlive #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 950 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shri Ramkatha || Pu. Anandnathji Bapu || Sanand, Ahmedabad || Day 03

Ramkatha #Anandnathjibapu #Ram #Kartavyatv #Dlive #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 949 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shri Ramkatha || Pu. Anandnathji Bapu || Sanand, Ahmedabad || Day 02

Ramkatha #Anandnathjibapu #Ram #Kartavyatv #Dlive #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha 948 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Abhaydan Satsang Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #Abhaydan #Satsang #LIVE #lakshyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shri Ramkatha || Pu. Anandnathji Bapu || Sanand, Ahmedabad || Day 01

Ramkatha #Anandnathjibapu #Ram #Kartavyatv #Dlive #katha ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Shree Mad Bhagavat Katha || PU. Dhanewar Joshi || Antarjal, Kutch || day 7 || part 1

dhnewarjoshi #katha #shreemadbhagwatkatha #kartavyatv #dlive Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Kalatalav, Bhavnagar || Day 07

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Bahuchraji, Gujarat || Day 09

DeviPuranKatha #MaiBhaktSaritadeviji #mataji #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 946 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Junagadh, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shree Mad Bhagavat Katha || PU. Dhanewar Joshi || Antarjal, Kutch || day 6 || part 1

dhnewarjoshi #katha #shreemadbhagwatkatha #kartavyatv #dlive Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Bahuchraji, Gujarat || Day 08

DeviPuranKatha #MaiBhaktSaritadeviji #mataji #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Kalatalav, Bhavnagar || Day 06

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 945 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Mahuva, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Bhavy Samuh Lagnotsav Samaroh || ભંડેરી પરિવાર આયોજિત || Velavadar, Bhavnagar

SamuhLagn #bhavnagar #velavadar #kartavyatv#live #TV …

D-LIVE || Shree Mad Bhagavat Katha || PU. Dhanewar Joshi || Antarjal, Kutch || day 5 || part 1

dhnewarjoshi #katha #shreemadbhagwatkatha #kartavyatv #dlive Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Kalatalav, Bhavnagar || Day 05

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Bahuchraji, Gujarat || Day 07

DeviPuranKatha #MaiBhaktSaritadeviji #mataji #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 944 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Mahuva, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Mad Bhagavat Katha || PU. Dhanewar Joshi || Antarjal, Kutch || day 4 || part 1

dhnewarjoshi #katha #shreemadbhagwatkatha #kartavyatv #dlive Live #TV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Bahuchraji, Gujarat || Day 06

DeviPuranKatha #MaiBhaktSaritadeviji #mataji #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Kalatalav, Bhavnagar || Day 04

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Saptah Gyan Yagya || Jaydevsharanji Maharaj Kobdi || Shedhavadar || Day 07

shrimadbhagwatkatha ​​​#JaydevsharanjiMaharaj ​​​#DLive #Surat ​​​#LakshyaTV …

LIVE || Ghar Sabha 943 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Mahuva, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Bahuchraji, Gujarat || Day 05

DeviPuranKatha #MaiBhaktSaritadeviji #mataji #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat || Day 09, Part 01

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Kalatalav, Bhavnagar || Day 03

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Saptah Gyan Yagya || Jaydevsharanji Maharaj Kobdi || Shedhavadar || Day 06

shrimadbhagwatkatha ​​​#JaydevsharanjiMaharaj ​​​#DLive #Surat ​​​#LakshyaTV …

LIVE || Ghar Sabha 942 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Vidhyanagar, Anand

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Kalatalav, Bhavnagar || Day 02

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat || Day 08, Part 02

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Bahuchraji, Gujarat || Day 04

DeviPuranKatha #MaiBhaktSaritadeviji #mataji #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat || Day 08, Part 01

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 941 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Jagannathpuri, Odisha

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Bahuchraji, Gujarat || Day 03

DeviPuranKatha #MaiBhaktSaritadeviji #mataji #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat || Day 07, Part 02

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Saptah Gyan Yagya || Jaydevsharanji Maharaj Kobdi || Shedhavadar || Day 05

shrimadbhagwatkatha ​​​#JaydevsharanjiMaharaj ​​​#DLive #Surat ​​​#LakshyaTV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Hanuman Charitra Katha || Shipragiri Bapu || Rameswaram, TamilNadu || Day 06

HanumanCharitraKatha #ShipragiriBapu #Rameswaram #Tv #Kartavyatv #live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat || Day 07, Part 01

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Ghar Sabha 940 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Jagannathpuri, Odisha

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Bahuchraji, Gujarat || Day 02

DeviPuranKatha #MaiBhaktSaritadeviji #mataji #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Bilgam, Vadodara || Day 07

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat || Day 06, Part 02

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Saptah Gyan Yagya || Jaydevsharanji Maharaj Kobdi || Shedhavadar || Day 04

shrimadbhagwatkatha ​​​#JaydevsharanjiMaharaj ​​​#DLive #Surat ​​​#LakshyaTV …

LIVE || Shree Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat || Day 06, Part 01

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Hanuman Charitra Katha || Shipragiri Bapu || Rameswaram, TamilNadu || Day 05

HanumanCharitraKatha #ShipragiriBapu #Rameswaram #Tv #Kartavyatv #live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Bahuchraji, Gujarat || Day 01

DeviPuranKatha #MaiBhaktSaritadeviji #mataji #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha 939 || Pu. Nityaswarupdasji Swami ||Jagannathpuri, Odisha

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Bilgam, Vadodara || Day 06

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat || Day 05, Part 02

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Saptah Gyan Yagya || Jaydevsharanji Maharaj Kobdi || Shedhavadar || Day 03

shrimadbhagwatkatha ​​​#JaydevsharanjiMaharaj ​​​#DLive #Surat ​​​#LakshyaTV …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Bahadurgarh, Haryana || Day 03

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat || Day 05, Part 01

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Jemish Bhagat || Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat || Day 04

jemishbhagat#Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Saptah Gyan Yagya || Jaydevsharanji Maharaj Kobdi || Shedhavadar || Day 02

shrimadbhagwatkatha ​​​#JaydevsharanjiMaharaj ​​​#DLive #Surat ​​​#LakshyaTV …

LIVE || Ghar Sabha 938 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Botad, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Jagarnathpuri, Odisha || Day 02

GeetasagarMaharaj #Krishna #BhagwatSatsangKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV …

LIVE || Shree Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat || Day 04, Part 02

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Bilgam, Vadodara || Day 05

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Bahadurgarh, Haryana || Day 02

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Hanuman Charitra Katha || Shipragiri Bapu || Rameswaram, TamilNadu || Day 03

HanumanCharitraKatha #ShipragiriBapu #Rameswaram #Tv #Kartavyatv #live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat || Day 04, Part 01

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 937 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Haripar, Gadhda

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Light And Fire Show || Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav | Gadhpurdham, Gujarat || Day 03

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Saptah Gyan Yagya || Jaydevsharanji Maharaj Kobdi || Shedhavadar || Day 01

shrimadbhagwatkatha ​​​#JaydevsharanjiMaharaj ​​​#DLive #Surat ​​​#LakshyaTV …

LIVE || Shrimad Bhagwat Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Jagarnathpuri, Odisha || Day 01

GeetasagarMaharaj #Krishna #BhagwatSatsangKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV …

LIVE || Shree Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat || Day 03, Part 02

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Bilgam, Vadodara || Day 04

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Bahadurgarh, Haryana || Day 01

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat || Day 03, Part 01

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Hanuman Charitra Katha || Shipragiri Bapu || Rameswaram, TamilNadu || Day 02

HanumanCharitraKatha #ShipragiriBapu #Rameswaram #Tv #Kartavyatv #live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 936 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Gadhpurdham, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha 936 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Gadhada, Botad

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat || Day 02, Part 01

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Shree Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat || Day 02, Part 02

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Hanuman Charitra Katha || Shipragiri Bapu || Rameswaram, TamilNadu || Day 01

HanumanCharitraKatha #ShipragiriBapu #Rameswaram #Tv #Kartavyatv #live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Bilgam, Vadodara || Day 03

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Bilgam, Vadodara || Day 02

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha 935 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Botad, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shree Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav || Gadhpurdham, Gujarat

Swaminarayan #VachanamrutDwishatabdi #Mahotsav #Gadhpurdham #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Mahapuja || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Botad, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #DivyaMahapuja #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android …

LIVE || Ghar Sabha 934 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Botad, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Bilgam, Vadodara || Day 01

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || 27Mi Shree Swaminarayan Satsang Chavani Sardhar-2022 || Divya Sant Pujan || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #DivyaSantPujan #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || 27mi Satsang Shibir || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot || Day 06

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SatsangShibir #Satsang #live #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 214 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Jaydevsharanji Maharaj Kobdi || Haridwar, Uttarakhand || Day 07

bhagwatkatha #JaydevsharanjiMaharaj #krishna #Kartavyatv #live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 213 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || 27mi Satsang Shibir || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot || Day 05

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SatsangShibir #Satsang #live #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 212 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || 27mi Satsang Shibir || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot || Day 04

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SatsangShibir #Satsang #live #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 211 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 211 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || 27mi Satsang Shibir || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot || Day 03

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SatsangShibir #Satsang #live #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shri Krushnavallabh Swami || Haridwar, Uttrakhand || Day 07

bhagwatkatha #krishna #Kartavyatv #live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 210 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || 27mi Satsang Shibir || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot || Day 02

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SatsangShibir #Satsang #live #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shri Krushnavallabh Swami || Haridwar, Uttrakhand || Day 06

bhagwatkatha #krishna #Kartavyatv #live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 209 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || 27mi Satsang Shibir || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot || Day 01

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SatsangShibir #Satsang #live #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shri Krushnavallabh Swami || Haridwar, Uttrakhand || Day 05

bhagwatkatha #krishna #Kartavyatv #live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 208 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha 927 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shri Krushnavallabh Swami || Haridwar, Uttrakhand || Day 04

bhagwatkatha #krishna #Kartavyatv #live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha 926 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 207 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shri Krushnavallabh Swami || Haridwar, Uttrakhand || Day 03

bhagwatkatha #krishna #Kartavyatv #live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 206 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha 925 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Ahmedabad, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shri Krushnavallabh Swami || Haridwar, Uttrakhand || Day 02

bhagwatkatha #krishna #Kartavyatv #live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Haridwar, Uttarakhand || Day 07

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 205 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha 924 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Vadodara, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shri Krushnavallabh Swami || Haridwar, Uttrakhand || Day 01

bhagwatkatha #krishna #Kartavyatv #live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Haridwar, Uttarakhand || Day 06

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 923 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 205 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Haridwar, Uttarakhand || Day 05

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 922 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 204 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Haridwar, Uttarakhand || Day 04

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ghar Sabha 921 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Dombivali, Mumbai

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 203 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Haridwar, Uttarakhand || Day 03

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 202 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ghar Sabha 920 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Kolhapur, Maharastra

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Haridwar, Uttarakhand || Day 02

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 201 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad bhagwat katha || Ghar Sabha 919 | Pu. Nityaswarupdasji Swami | Bhubaneswar, Odisha

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu Jigneshdada Radhe Radhe || Haridwar, Uttarakhand || Day 01

ShriMadBhagwatKatha #Jigneshdada #Haridwar #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 200 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad bhagwat katha || Ghar Sabha 918 | Pu. Nityaswarupdasji Swami | Cuttack, Odisha

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Sharad Purnima Mahotsav || Bhavya Rasotsav || GeetaSagar Maharaj || Bordi, Dakor

SharadPurnimaMahotsav #BhavyaRasotsav #GeetaSagarMaharaj #LIVE #kartavyatv yaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ …

LIVE || Shrimad bhagwat katha || Ghar Sabha 917 | Pu. Nityaswarupdasji Swami | Jagannathpuri, Odisha

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad bhagwat katha || Ghar Sabha 916 | Pu. Nityaswarupdasji Swami | Jagannathpuri, Odisha

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 199 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 198 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad bhagwat katha || Ghar Sabha 915 | Pu. Nityaswarupdasji Swami | Jagannathpuri, Odisha

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Kathamrutam – Day 197 || Pu Jigneshdada Radhe Radhe

Jigneshdada #RadheRadhe #Kathamrutam #Live #TV #Kartavyatv ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Shrimad bhagwat katha || Ghar Sabha 914 | Pu. Nityaswarupdasji Swami | Jagannathpuri, Odisha

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad bhagwat katha || Ghar Sabha 913 | Pu. Nityaswarupdasji Swami | Jagannathpuri, Odisha

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Navratri Mahotsav-2022 || Gondal, Rajkot || Day-10

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad bhagwat katha || Ghar Sabha 912 | Pu. Nityaswarupdasji Swami | Jagannathpuri, Odisha

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Navratri Mahotsav-2022 || Gondal, Rajkot || Day-09

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Shrimad bhagwat katha || Ghar Sabha 911 | Pu. Nityaswarupdasji Swami | Jagannathpuri, Odisha

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Navratri Mahotsav-2022 || Gondal, Rajkot || Day-8

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 910 || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Hyderabad, Telangana

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Navratri Mahotsav-2022 || Gondal, Rajkot || Day-7

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 909 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Ahmedabad, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Navratri Mahotsav-2022 || Gondal, Rajkot || Day-6

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Navratri Mahotsav-2022 || Gondal, Rajkot || Day-5

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 908 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Rameshwarbapu Hariyani || Mavdi, Rajkot || Day 06

BhagwatKatha #RameshwarbapuHariyani #Krishna #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 907 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Rajula, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Navratri Mahotsav-2022 || Gondal, Rajkot || Day-4

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Rameshwarbapu Hariyani || Mavdi, Rajkot || Day 05

BhagwatKatha #RameshwarbapuHariyani #Krishna #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 906 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Rajula, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Navratri Mahotsav-2022 || Gondal, Rajkot || Day-3

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Rameshwarbapu Hariyani || Mavdi, Rajkot || Day 04

BhagwatKatha #RameshwarbapuHariyani #Krishna #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 905 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Rajula, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Navratri Mahotsav-2022 || Gondal, Rajkot || Day-2

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Rameshwarbapu Hariyani || Mavdi, Rajkot || Day 03

BhagwatKatha #RameshwarbapuHariyani #Krishna #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 904 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Navratri Mahotsav-2022 || Gondal, Rajkot || Day-1

Navratri #Gondal #OnlineGarba #Ras #Garba#Kartavya.Tv#Live ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Rameshwarbapu Hariyani || Mavdi, Rajkot || Day 02

BhagwatKatha #RameshwarbapuHariyani #Krishna #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 903 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ratribhakta Charitra Katha || Geetasagar Maharaj || Ranip, Ahemdabad || Day 07

GeetasagarMaharaj #RatriBhaktaCharitra #Kartavyatv #Katha #Live #TV …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Rameshwarbapu Hariyani || Mavdi, Rajkot || Day 01

BhagwatKatha #RameshwarbapuHariyani #Krishna #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ratribhakta Charitra Katha || Geetasagar Maharaj || Ranip, Ahemdabad || Day 06

GeetasagarMaharaj #RatriBhaktaCharitra #Kartavyatv #Katha #Live #TV …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 902 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Netra, Bhuj || Day 09

MaiBhaktSaritadeviji #ShriMadDeviPuranKatha #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 901 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ratribhakta Charitra Katha || Geetasagar Maharaj || Ranip, Ahemdabad || Day 05

GeetasagarMaharaj #RatriBhaktaCharitra #Kartavyatv #Katha #Live #TV …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Netra, Bhuj || Day 08

MaiBhaktSaritadeviji #ShriMadDeviPuranKatha #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 900 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ratribhakta Charitra Katha || Geetasagar Maharaj || Ranip, Ahemdabad || Day 04

GeetasagarMaharaj #RatriBhaktaCharitra #Kartavyatv #Katha #Live #TV …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Netra, Bhuj || Day 07

MaiBhaktSaritadeviji #ShriMadDeviPuranKatha #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

LIVE || Ratribhakta Charitra Katha || Geetasagar Maharaj || Ranip, Ahemdabad || Day 03

GeetasagarMaharaj #RatriBhaktaCharitra #Kartavyatv #Katha #Live #TV …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 899 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Nitya Prath Katha || Brahmaswarupdasji Swami || Vadtal, Gujarat

Live #Vadtal #Livevadtal#VadtalLive #Katha #Swaminarayan #Brahmaswarupswami #Satsang #KartavyaTv Website:- …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu MaiBhakt Saritadeviji || Netra, Bhuj || Day 06

MaiBhaktSaritadeviji #ShriMadDeviPuranKatha #Kartvyatv #Katha #DLive #TV …

કોઈ કોઈ નું નથી રે Koi Koinu Nathi re પૂ જીગ્નેશ દાદા રાધે રાધે

jigneshdada #radheradhe #kirtan #tv #kartavya tv ******************************************************************* ❋ Website:- …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 898 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Nava Malaniyad, Morbi

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV ❋ Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App …

LIVE || Ratribhakta Charitra Katha || Geetasagar Maharaj || Ranip, Ahemdabad || Day 02

GeetasagarMaharaj #RatriBhaktaCharitra #Kartavyatv #Katha #Live #TV …